X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SERWISU ZAKUPÓW SOCJALNYCH ZFŚS LW BOGDANKA S.A.

Niniejszy serwis zakupów socjalnych ZFŚS LW Bogdanka S.A. (serwis socjalny) dostępny jest pod adresami internetowymi:

 • www.lw.com.pl/wyjazdy
 • www.socjalny.lw.com.pl lub socjalny.lw.com.pl

Podstawowym zadaniem tego serwisu jest zbieranie ofert od organizatorów imprez, które kupowane będą przez LW Bogdanka S.A. na rzecz pracowników kopalni w celu dofinansowania tych imprez z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zakup taki dotyczy:

 1. Biletów/ karnetów na działalność kulturalno - oświatową w postaci organizacji imprez artystycznych i kulturalnych, spartakiad, festynów, wypoczynku weekendowego lub zakupu biletów wstępu na takie imprezy;
 2. Biletów/ karnetów na działalność sportowo - rekreacyjną w postaci różnych form rekreacji ruchowej,  dofinansowanie do: kosztu karnetów (kart do klubów fitness, siłowni, pływalni, sal gimnastycznych,  zakup biletów wstępu na imprezy rekreacyjne i sportowe;
 3. Wypoczynku w formie wycieczek;
   

W szczególnych przypadkach, zakupy ww. świadczeń, decyzją Komisji Socjalnej mogą być realizowane w ramach przetargu.

 

 1. Korzystanie przez oferentów z większości funkcji serwisu socjalnego możliwe jest jedynie poprzez aktywne, indywidualne konto, które oferent musi posiadać w serwisie socjalnym.
 2. LW Bogdanka S.A. nie ogranicza możliwości korzystania z serwisu socjalnego żadnemu z oferentów, który chce złożyć swoja ofertę na wybrane zapytania ofertowe.
 3. Przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert przez oferentów możliwe jest po zalogowaniu do posiadanego konta w serwisie socjalnym.
 4. Poprzez złożenie oferty rozumie się wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zapytania ofertowego (specyfikacja oferty).
 5. W większości przypadków, zapytanie ofertowe dopuszczać będzie dodatkową możliwość złożenia oferty wg. standardów oferenta - np. na druku firmowym oferenta - poprzez załączenie pliku do formularza. Tak złożona oferta traktowana będzie jako uzupełnienie informacji podanych w polach formularza zapytania ofertowego i może stanowić jedynie podstawę do oceny jakościowej całej oferty przez Komisję Socjalną.
 6. Złożenie/ wysłanie oferty (poprzez kliknięcie w przycisk "Wyślij ofertę") jest dla oferenta wiążące i oznacza gotowość oferenta do świadczenia usług zgodnie z zadeklarowanymi parametrami.
 7. W sytuacji wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym prosimy skorzystać z możliwości kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za składanie zapytań ofertowych w zakładce KONTAKT.
 8. Po złożeniu swojej oferty, oferent otrzymuje potwierdzenie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji konta.
 9. Wszystkie oferty, z chwilą złożenia przez oferenta, są automatycznie kodowane w sposób uniemożliwiający podejrzenie zawartości przed upływem ostatecznego terminu składania ofert na dane zapytanie ofertowe. Rozkodowywanie ofert i udostępnienie ich treści członkom Komisji Socjalnej możliwe jest dopiero po zakończeniu terminu przyjmowania ofert na dane zapytanie ofertowe.
 10. Po zakończeniu okresu przyjmowania ofert na dane zapytanie ofertowe, Komisja Socjalna przeprowadza konkurs nadesłanych, kompletnych ofert spełniających podane wymagania konkursowe w celu wyłonienia wykonawcy usługi.
 11. Komisja Socjalna wybierając najlepszą ofertę spośród spełniających wszystkie kryteria specyfikacji, dokonuje ocen ofert wg. ustalonych kryteriów ilościowych i jakościowych (określonych w formularzu zapytania ofertowego).

 


ZASADY PODJĘCIA WSPÓŁPRACY

Informacja do wymagań minimalnych umieszczonych na stronie dla Platformy Cyfrowej:

Uprzejmie informujemy, że Komisja Socjalna naszej Spółki, po wstępnej analizie złożonych Ofert, wytypuje Oferenta do bezpośrednich negocjacji, których celem będzie ustalenie ostatecznych warunków współpracy i zawarcie pisemnej umowy o organizację wycieczki.
Dokonanie przez Komisję Socjalną wytypowania Oferenta stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji i jest podstawą do przeprowadzenia przez Komisję Socjalną wstępnych zapisów wśród osób uprawnionych do uczestnictwa w wycieczce. Wytypowanie Oferenta przez Komisję Socjalną do bezpośrednich negocjacji nie stanowi przyjęcia tej Oferty przez naszą Spółkę ani też zawarcia umowy pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. a Oferentem i nie może być podstawą kierowania w stosunku do Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jakichkolwiek roszczeń. Również brak udzielenia przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. niezwłocznej odpowiedzi na złożoną Ofertę nie będzie oznaczać przyjęcia tej oferty przez naszą Spółkę.

Do zawarcia umowy pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. a Oferentem konieczne będzie ustalenie wszystkich istotnych warunków tej umowy w drodze negocjacji i podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentacji obydwu stron - odrębnego dokumentu umowy o organizację wycieczki, sporządzonego w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Warunkiem zawarcia umowy o organizację wycieczki każdorazowo jest zebranie wymaganej w Ofercie, minimalnej liczby uczestników (osób uprawnionych zgodnie z Regulaminem ZFŚS obowiązującym w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.).

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. zastrzega sobie możliwość niezaproszenia do negocjacji żadnego z Oferentów, jak również możliwość zerwania negocjacji z Oferentem i odmowy zawarcia umowy po wytypowaniu Oferenta przez Komisję Socjalną, w szczególności w przypadku niezebrania wymaganej w Ofercie, minimalnej liczby uczestników. W przypadkach określonych w zdaniu poprzednim Oferentom nie przysługują w stosunku do Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenia o zawarcie umowy, czy też roszczenia odszkodowawcze.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. nie ma obowiązku informowania Oferentów o dalszych krokach w zakresie prowadzonego postępowania - w przypadku nie wytypowania ich do bezpośrednich negocjacji.

Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków przez Oferenta.

 


NOTA PRAWNA


Nota prawna serwisu w tym Regulamin korzystania z serwisów Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. oraz polityka plików cookies dostępne są na stronach serwisu LW Bogdanka pod adresem: http://lw.com.pl/pl,2,s383,nota_prawna_serwisu.html


1

 • Dane rejestrowe:

  Lubelski Węgiel "BOGDANKA"
  Spółka Akcyjna Bogdanka,
  21-013 Puchaczów, woj. lubelskie

  NIP: 713-000-57-84
  REGON: 430309210

  KRS 0000004549
  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy Spółki 170.067.950,00 zł
  Rachunek bankowy: PL75 1130 1206 0028 9061 5720 0001

 • Kontakt:
       Dział spraw pracowniczych i socjalnych
       SEKCJA SOCJALNA:
           tel. (+48) 81 462 56 55, 81 462 54 71
           fax (+48) 81 462 56 50
          socjalny@lw.com.pl
  Centrala Spółki:
      tel. (+48) 81 462 51 00, fax (+48) 81 462 51 91
      e-mail: bogdanka@lw.com.pl
  Sekretariat Zarządu:
      tel. (+48) 81 462 56 01, (+48) 81 462 56 51
      fax (+48) 81 462 56 17

   

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
    Zapraszamy również na główną stronę internetową naszej kopalni www.lw.com.pl

© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.