X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Tryb postępowania

Tryb postępowania przy naprawianiu szkód górniczych jest prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin postępowania przy naprawianiu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego” oraz o opracowane i wdrożone w Zintegrowanym Systemie Zarządzania procedury w zakresie profilaktyki i naprawiania szkód powstałych w związku z ruchem zakładu górniczego.

Zgłaszanie szkody

Zakład górniczy przystępuje do załatwienia sprawy o naprawienie szkody na pisemny wniosek właściciela obiektu (osoby przez niego upoważnionej) lub osoby posiadającej inny tytuł władania przedmiotem, składany w LW „Bogdanka” S.A. w Bogdance osobiście, lub listownie.


Zgłoszenia należy dokonać na udostępnionych niżej formularzach:

Wniosek w sprawie szkód w uprawach i zasiewach winien być złożony w okresie wegetacyjnym uprawy, nie później niż 4 tygodnie przed datą planowanego zbioru.

Do każdego wniosku o zwrot utraconych dopłat unijnych należy dołączyć zaświadczenie z ARiMR o tym, że poszkodowany nie otrzymał w/w dopłat w danym roku i że dla w/w działek nie zostały wypłacone w danym roku w/w dopłaty.
 

Oględziny szkody

W przypadku stwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy szkodą i ruchem zakładu górniczego przeprowadza się oględziny szkód. Z propozycją terminu przeprowadzenia oględzin występuje przedsiębiorca LW „Bogdanka” S.A. w Bogdance.

Oględziny szkód w zasiewach i uprawach powinny być przeprowadzane w okresie wegetacyjnym, przed zbiorem uprawy.

W imieniu przedsiębiorcy oględzin dokonuje (w obecności wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) osoba posiadająca odpowiednie stosowne kwalifikacje. Z dokonanych oględzin sporządza się protokół, w którym wpisywane są wszystkie stwierdzone uszkodzenia. W przypadku gdy wnioskodawca odmawia podpisania protokołu fakt ten zostaje w protokole odnotowany wraz z podaniem powodu odmowy. Wnioskodawca ma prawo otrzymania kopii podpisanego przez siebie protokołu.

Podstawy naprawienia szkody

Podstawę do naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego stanowi ugoda zawarta pomiędzy poszkodowanym a przedsiębiorcą. Datę zawarcia ugody stanowi dzień, w którym została ona podpisana przez obie strony. Podstawę do naprawienia szkód stanowi również prawomocny wyrok sądowy.

Naprawa szkody

Naprawienie szkód polegające na przywróceniu stanu poprzedniego może być wykonane przez przedsiębiorcę lub poszkodowanego. Przedsiębiorca, wywiązując się z tego obowiązku, zleca wykonanie robót naprawczych podmiotowi wyłonionemu w wyniku procedury przetargowej obowiązującej w LW „Bogdanka” S.A. w Bogdance. Szkodę może również naprawić poszkodowany we własnym zakresie za zgodą i na koszt przedsiębiorcy – na warunkach ustalonych w ugodzie.

Zwrot kosztów zabezpieczeń nowownoszonego obiektu budowlanego

Przedsiębiorca na wniosek inwestora, może dokonać zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych na zabezpieczenie inwestycji na ujemne wpływy eksploatacji górniczej. Podstawę zwrotu kosztów zabezpieczenia stanowi zawarta pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą ugoda, pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania wykonanych robót budowlanych. Wymaganym jest, aby przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor powiadomił przedsiębiorcę o tym fakcie oraz umożliwił mu oględziny tzw. robót zanikowych stanowiących elementy zabezpieczenia inwestycji przed wpływami eksploatacji górniczej. Taki tryb postępowania ograniczy ewentualne spory pomiędzy stronami w zakresie weryfikacji kosztów zabezpieczeń.

Wniosek należy złożyć na udostępnionym niżej formularzu:

  • wniosek o zwrot kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego (do pobrania plik PDF).

Wszystkie wnioski można również pobrać z zakładki CSR >>> SZKODY GÓRNICZE >>> WNIOSKI

Notowania
Notowania

Polecamy

© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.