X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Wyzwania w dobie pandemii – opublikowaliśmy Raport Zintegrowany za 2020 r.

środa, 2021-08-04

Rok 2020 był dla Bogdanki czasem wielu wyzwań i ważnych decyzji – to nie tylko czas pandemii i wzmożonej aktywności w sferze prewencji i bezpieczeństwa, ale również czas prac nad założeniami Sprawiedliwej Transformacji w Regionie, strategią biznesową Bogdanki czy zaangażowaniem społecznym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid-19. O tym, jak Grupa Kapitałowa poradziła sobie z tymi zagadnieniami dowiedzieć się można z opublikowanego Raportu Zintegrowanego za 2020 rok.

„To był dla nas wszystkich czas wyzwań. Dzięki zaangażowaniu, oddaniu oraz odpowiedzialności zespołu stawiliśmy im czoła, dlatego ubiegły rok możemy określić jako trudny, ale dobry dla Bogdanki” – tymi słowami Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka, otwiera ósmy raport Grupy Bogdanka przygotowany w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative i siódmy raport zintegrowany, pokazujący zależność pomiędzy wynikami finansowymi, a rozszerzoną informacją pozafinansową (ESG).

GK LW Bogdanka niezmiennie znajduje się w czołówce największych pracodawców na Lubelszczyźnie, na koniec roku zatrudniając 5682 osób. W Raporcie czytamy, że priorytetem na miniony rok było utrzymanie miejsc pracy oraz zapewnienie ciągłości produkcji, co zresztą osiągnięto. Dla pracowników – także tych potencjalnych, raport jest doskonałym źródłem wiedzy o warunkach zatrudnienia, oferowanych benefitach, średnim wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach czy działaniach podejmowanych w celu zapewnienia równości i transparentności płac, a nawet średniej ilości godzin szkoleniowych przypadających na pracownika.

Tegoroczny raport pokazuje działalność Grupy Bogdanka w szerszym kontekście, podkreślając jej zaangażowanie w przeciwdziałanie pandemii Covid-19. Spółka pokazała, że jest odpowiedzialnym partnerem biznesowym utrzymującym dobre relacje z kontrahentami, co również napędza gospodarkę  - przede wszystkim lokalnie. Bogdanka współpracuje bowiem z 2216 dostawcami.

Bycie filarem gospodarczym i ekonomicznym woj. lubelskiego zobowiązuje również do wspierania spraw społecznych. W czasie pandemii Spółka wsparła szpitale i instytucje pomocowe - na służbę zdrowia przekazano kwotę ponad 800 tys. zł. Nie zapomniano także o sportowcach, klubach, instytucjach kulturalnych i oświatowych, których działalność została ograniczona. Zaangażowanie społeczne i duży wkład w rozwój regionu realizowany jest w oparciu o cele Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2018-2021, której efekty i wskaźniki również zaprezentowane są w Raporcie. Może to być cenna wiedza dla potencjalnych partnerów społecznych Spółki.  

W raporcie bardzo dużo miejsca zostało poświęcone tematowi środowiska naturalnego. To obszar kluczowego wpływu Grupy, która realizuje szereg projektów, minimalizujących wpływ działalności produkcyjnej na otoczenie, w tym szczególnie na cenne przyrodniczo obszary sąsiadujące z kopalnią. W 2020 roku Bogdanka rozpoczęła realizację programu Współpraca międzysektorowa na rzecz zrównoważonego rozwoju LWB. Celem programu była budowa portfela projektów realizowanych w partnerstwie z interesariuszami spółki – głównie instytucjami naukowymi oraz organizacjami prośrodowiskowymi – i wspólne opracowanie innowacyjnych projektów wdrożeniowych. Ponadto w minionym roku duży nacisk położono na racjonalną gospodarkę odpadami – dla przykładu do rekultywacji terenu wykorzystane zostało około 96% odzyskanych odpadów.

Raport zintegrowany to również prezentacja przyszłej perspektywy - przed Bogdanką czas kolejnych wyzwań. Transformacja energetyczna będąca wyzwaniem dla Spółki wymusza przygotowywanie się na to, co będzie jutro. Efektem działań jest nowa Strategia rozwoju. Odpowiada ona na wyzwania stawiane przez otoczenie rynkowe oraz interesariuszy. Bogdanka ma do odegrania ważną rolę jako polski producent węgla i stabilizator dostaw do polskich elektrowni. Celem Spółki jest transformacja w taki sposób, aby można było skutecznie konkurować z węglem z importu. Temu służą opisane innowacje o przełomowym charakterze, prowadzące cyfrowej rewolucji w postaci gospodarki 4.0.  W 2020 roku spółka otrzymała nagrodę za innowacyjność – została uhonorowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową za „Innowacyjną technologię prowadzenia ścian”.

Na potrzeby niniejszego raportu spółka dokonała weryfikacji istotnych tematów poprzez badanie ankietowe, w którym odpowiedzi udzielili interesariusze reprezentujący różne instytucje i organizacje a także pracownicy i społeczność lokalna.  Jako kluczowe tematy dla GK LW Bogdanka, ze względu na wpływ grupy na dane zagadnienie oraz jego istotności dla grupy, wskazano 32 tematy. Końcową fazą procesu identyfikacji zagadnień istotnych dla kompletności raportu była weryfikacja dokonana przez zespół projektowy zajmujący się przygotowaniem niniejszego opracowania w odniesieniu do strategii biznesowej oraz strategii CSR GK LW Bogdanka.

Proces definiowania kluczowych tematów
do niniejszego opracowania przebiegał wieloetapowo.
Zawartość raportu została zdefiniowana w oparciu
o wyniki warsztatów z 2013 i 2018 roku, które
przeprowadzono podczas prac nad Strategią społecznej
odpowiedzialności spółki na lata 2018-2021. Podczas
pierwszego z wymienionych warsztatów określono
tematy istotne z punktu widzenia prowadzonej
działalności gospodarczej. Pozostałe ważne
dla interesariuszy kwestie zostały zdefiniowane
w marcu 2018 roku, podczas sesji dialogowych
przeprowadzonych zgodnie ze standardem
AA 1000SES. Dodatkowo, na potrzeby niniejszego
raportu spółka dokonała weryfikacji istotnych tematów
poprzez badanie ankietowe, w którym odpowiedzi
udzieliły 22 osoby. Interesariusze, którzy wzięli udział
w badaniu ankietowym, jako kluczowe tematy dla GK
LW Bogdanka, ze względu na wpływ grupy na dane
zagadnienie oraz jego istotności dla grupy, wskazali
32 tematy (wykres kolejna strona).
Końcową fazą procesu identyfikacji zagadnień
istotnych dla kompletności raportu była weryfikacja
dokonana przez zespół projektowy zajmujący
się przygotowaniem niniejszego opracowania
w odniesieniu do strategii biznesowej oraz strategii
CSR GK LW Bogdanka.
 
powrót
Notowania
Notowania
Nasza odpowiedzialność
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.