X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Nowe Zasady przyznawania darowizn - poznaj szczegóły

czwartek, 2020-07-02

W dniu 01/07/2020 r. Zarząd przyjął zaktualizowane Zasady przyznawania darowizn przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Dokument wprowadza wiele zmian w procedurze przyznawania darowizn dla instytucji wnioskujących, dlatego poniżej omawiamy, co zmieni się od 1 sierpnia 2020 r.

Darowizny są elementem systemu aktywnego wspierania realizacji celów społecznie użytecznych przez różnorodne podmioty (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) z otoczenia społecznego Bogdanki. Dzięki nim możemy wspólnie z Państwem odpowiadać na problemy i potrzeby społeczne, realizowane przez organizacje do tego powołane.

Prowadzimy politykę przyznawania darowizn podmiotom zewnętrznym w sposób planowy, kierując się zasadami transparentności, obiektywnych kryteriów doboru projektów i celowości. Stąd też niniejsze Zasady spójny są ze Strategią Społecznej Odpowiedzialności oraz Polityką zaangażowania społecznego LWB i stanowią ich uszczegółowienie w tym obszarze.

Do najważniejszych postanowień zawartych w dokumencie należą:

 • Darowizna może być przekazana: na realizację konkretnej inicjatywy lub, w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, na realizację celów statutowych podmiotu wnioskującego.
 • Realizując założenia Polityki Komunikacji, Spółka przyznaje darowizny podmiotom funkcjonującym na terenie województwa lubelskiego lub realizującym cele społeczne na rzecz społeczności lokalnych na terenie tego województwa. Spółka może odstąpić od kryterium geograficznego w przypadku realizacji działań wspierających branżę górniczą lub działań na rzecz szczególnie istotnego celu społecznego. Takie odstąpienie wymaga jednak pisemnego uzasadnienia.
 • Realizując Strategię Społecznej Odpowiedzialności Spółka wspiera działania i inicjatywy społeczne w następujących  obszarach:
 1. Sprawy społeczne i działalność charytatywna,
 2. Nauka i edukacja,
 3. Ochrona zdrowia,
 4. Kultura i sztuka,
 5. Pamięć i tożsamość narodowa, ochrona dziedzictwa,
 6. Ochrona środowiska, ekologia.
 7. Inne cele istotne z punktu widzenia interesów Spółki i potrzeb jej otoczenia.
 • WAŻNE: Podstawą ubiegania się o darowiznę jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku  w formie pisemnej lub elektronicznej (skan), własnoręcznie podpisanego lub parafowanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Obowiązuje nowy wzór wniosku, stanowiący załącznik do Zasad (podgląd poniżej). Instytucje, które zwrócą się do nas z prośbą o darowiznę na standardowym piśmie, z pominięciem wzoru wniosku, zostaną poproszone o jego uzupełnienie.

Kliknij w obraz żeby powiększyć

 • Spółka nie rozpatruje wniosków o darowiznę na realizację inicjatyw, których realizacja rozpocznie się na mniej niż miesiąc przed datą wpływu wniosku do Spółki.
 • Za proces analizy wniosków odpowiada Zespół powołany przez Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, który przygotowuje rekomendacje dla Zarządu oraz odpowiada za procedowanie wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym. Przyznawanie darowizn koordynowane jest przez Dział Społecznej Odpowiedzialności i Zrównoważonego Rozwoju Spółki.  
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy darowizny, na podstawie której zostało przyznane wsparcie, a w szczególności do przedłożenia dowodów księgowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (np. faktury, rachunki), potwierdzających zgodne z celem wskazanym w umowie darowizny. Wszystkie obdarowane podmioty zobowiązane są zapisami umowy do przedstawienia sprawozdania z wykorzystania przedmiotu darowizny.  Wzór sprawozdania wraz z Oświadczeniem stanowi Załącznik nr 2 do omawianych Zasad.

Okres do końca 2020 r. będzie okresem przejściowym, niemniej, zachęcamy do składania wniosków o darowizny na nowych zasadach, tj. z wykorzystaniem ujednoliconego formularza wniosków. W tym okresie możecie Państwo liczyć na dodatkowe wsparcie merytoryczne z naszej strony.

Z uwagi na wprowadzone zmiany w najbliższych miesiącach planowane są spotkania konsultacyjne/szkolenia, na których szczegółowo omawiane będą zagadnienia związane z procedurą ubiegania się i rozliczania darowizn, o których będziemy informować.

powrót
Notowania
Notowania
Nasza odpowiedzialność
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.