X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Dobre praktyki Bogdanki po raz kolejny docenione w raporcie FOB

czwartek, 2020-05-21

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 18. Zaprezentowało Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. To największy w Polsce przegląd działań biznesowych z zakresu CSR, w którym głównym kluczem podziału praktyk jest 7 obszarów uwzględnionych w normie ISO 26000. Eksperci FOB docenili cztery realizowane w ubiegłym roku projekty naszej Spółki: Bogdanka Społecznie Zaangażowana, Akademia Sztygara, Międzysektorowe Partnerstwo na rzecz estetyki miejskiej i zrównoważonego rozwoju oraz Duże Drzewa dla Powiatu Łęczyńskiego.

Zainicjowany jesienią 2019 roku Program wsparcia inicjatyw społecznych "Bogdanka Społecznie Zaangażowana" to narzędzie partycypowania w lokalnych projektach i akcjach społecznych, w ramach którego pracownicy Spółki mogą zrealizować ważne dla nich i dla ich społeczności lokalnych działania. Program jest elementem wolontariatu pracowniczego w LW Bogdanka i ma na celu kreowanie pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu kopalni oraz zwiększenie zaangażowania pracowników Spółki w inicjatywy społeczne i charytatywne. Zgłaszaną przez pracownika inicjatywą może być autorski pomysł pracownika lub grupy pracowników na akcję społeczną, jak również może ona dotyczyć działań podejmowanych przez podmioty działające w otoczeniu lokalnym Spółki i jej pracowników (fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki OSP, instytucje pomocowe etc.).

W efekcie realizacja Programu umożliwiła wszystkim pracownikom na równych zasadach zgłaszanie inicjatyw społecznych (ujednolicony formularz, wzór sprawozdania, regulamin dostępne we wszystkich kanałach komunikacji wewnętrznej). Ponadto z działaniami społecznymi, wpisującymi się w cel określony w Strategii CSR jako "stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności" Spółka dotarła do miejscowości, w których wcześniej nie prowadzono projektów społecznych. Pracownicy zgłaszający inicjatywy stali się ich koordynatorami - nabyli wiedzę z zakresu zarządzania projektem społecznym i jego rozliczania a także promocji. Pracownicy mieli też możliwość niwelowania dostrzeganych przez nich problemów społecznych, a co za tym idzie kreowali pozytywne zmiany w otoczeniu.

Eksperci docenili także inne działanie wewnątrzorganizacyjne, które wpłynęło na rozwój umiejętności interpersonalnych i zarządczych wśród zatrudnionych w Bogdance. Akademia Sztygara to innowacyjny projekt z obszaru HR, którego celem jest rozwój kompetencji z zakresu zarządzania zespołem kadry średniego szczebla. Akademia to cykl warsztatów na których poruszano tematykę otwartej komunikacji, w tym poprawnego formułowania informacji zwrotnej i budowania silnego zespołu opartego na zaangażowaniu i współpracy. Pierwsza edycja „Akademii Sztygara” przyniosła wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych u zarządczych 216 sztygarom zmianowym oraz 23 sztygarom oddziałowym w 17 grupach. W dobrej atmosferze ćwiczyli nowe umiejętności, kształtowali postawy współodpowiedzialności, otwartości, przywództwa oraz kompromisu.

Trendem występującym w Raporcie jest wzrost dobrych praktyk z obszaru środowiska i ekologii. Bogdanka zrealizowała dwa duże projekty, które mogą być wzorem do naśladowania w tym kontekście. „Program Estetyka dla Miasta Łęczna” miał za zadanie wspomagać edukacyjnie jednostki samorządowe i zwiększyć zaangażowanie mieszkańców. Skierowany był do mieszkańców, administracji, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Realizacja projektu oparta była o cykl prezentacji i warsztatów dla mieszkańców miasta Łęczna, w zakresie wiedzy związanej z terenami zieleni.
Dodatkowo, przeprowadzono analizę i przygotowano raport dotyczący zapotrzebowania mieszkańców na działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni, który następnie przepracowano metodą warsztatową z uczestnikami otwartych spotkań. Co ważne, eksperci tworzący raport szeroko konsultowali ujmowane w nim treści z lokalną społecznością, nadając mu wielowymiarowy i "oddolny" charakter.
Raport zawierał zbiór oczekiwań wobec przestrzeni miejskiej, zadeklarowanych przez rożne grupy interesariuszy: pieszych, rowerzystów, kierowców, seniorów, młodych matek, młodzieży etc.

Drugim projektem było działanie „Duże drzewa dla w mieście”. To edukacyjny projekt realizowany w ramach trójstronnej współpracy międzysektorowej pomiędzy Lubelskim Węglem Bogdanka S.A., Fundacją Krajobrazy oraz Gminą Łęczna. Skierowany jest do społeczności lokalnej, gdzie poprzez edukację w zakresie poszerzania świadomości ekologicznej, wspiera rozwój zawodowy oraz personalny jego odbiorców. Ponadto kształtuje odpowiedzialne postawy proekologiczne związane z gospodarowaniem przestrzenią w otaczającym środowisku. „Dobra Praktyka” projektu polega na przeprowadzeniu kompleksowego cyklu działań edukacyjnych traktujących o roli dużych dojrzałych drzew jako istotnego komponentu otaczającej nas przestrzeni, skierowanego do:
-przedstawicieli administracji samorządowej oraz branżystów z dziedzin budowlanych i pokrewnych poprzez organizację cyklu wykładów prowadzonych przez specjalistów z wielu dziedziny w tym m.in. architektów krajobrazu, rzeźbiarzy czy planistów.
-uczniów szkół podstawowych poprzez wydanie informatora edukacyjnego traktującego o roli drzew w środowisku, który został przekazany nauczycielom szkół do wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć z różnych przedmiotów oraz organizację konkursu „Przyjazna przestrzeń – posadźmy duże drzewo przy szkole”
Celem pośrednim projektu jest wykonanie nasadzeń z dużych dojrzałych drzew (gatunków rodzimych) w tkance miasta oraz na terenie szkoły będącej laureatem konkursu.
Działania edukacyjne oparto o wiedzę specjalistów z lokalnych uczelni wyższych.

O raporcie:

W 18. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanych zostało 1696 dobrych praktyk (poprzednia edycja: 1549), zgłoszonych przez 214 firm (poprzednia edycja: 229 firm). Warto jednak zaznaczyć, że w związku z ograniczeniem możliwości zgłoszenia nowych praktyk ich liczba spadła z 826 do 712.  Znacząco natomiast zwiększyła się liczba praktyk długoletnich – 983 w porównaniu z 723 praktykami w poprzedniej edycji publikacji. 55 firm pochodzi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (poprzednia edycja: 60). Najliczniej reprezentowanymi branżami w raporcie są: finanse, usługi oraz handel.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114. Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk, dostępnej na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

powrót
Notowania
Notowania
Nasza odpowiedzialność
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.