X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

W partnerstwie z IUNG - PIB rozpoczynamy realizację projektu „Gleba - przestrzeń rolnicza. Zrównoważone rolnictwo na terenach okołogórniczych LWB”

poniedziałek, 2020-05-18

                                                                                                                                

Jakość życia na lądzie w dużej mierze zależy od jakości zasobów naturalnych dookoła nas. Woda, czy gleba – to skarby mające kluczowe znaczenie dla życia człowieka oraz całego ekosystemu, a jako firma społecznie odpowiedzialna, chcemy te zasoby chronić. Z tego też względu zainicjowaliśmy projekt „Gleba - przestrzeń rolnicza.  Zrównoważone rolnictwo na terenach okołogórniczych LWB”, do którego w procesie wyłaniania partnera wybraliśmy najważniejszą instytucję zajmującą się glebami w kraju, czyli Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Długoterminowym celem realizowanego projektujest wdrożenie zrównoważonej działalności rolniczej na terenach okołogórniczych Bogdanki poprzez szczegółowe rozpoznanie stanu gleb oraz działania edukacyjne, co będzie prowadzić do utrzymania potencjału produkcyjnego i funkcji gleb oraz zmniejszenia negatywnych wpływów rolnictwa na otaczające środowisko przyrodnicze. .

Do osiągnięcia założeń prowadzić będzie opracowanie i publikacja skryptów będących swoistym kompendium wiedzy na temat gospodarki rolnej prowadzonej w myśl zasad zrównoważonego rolnictwa na obszarach okołogórniczych LWB. W broszurze, której treść oparta będzie o wyniki badań przeprowadzonych przez IUNG-PIB i wystosowane przez naukowców rekomendacje,  szczególne miejsce zajmą zagadnienia dot. stosowania nowoczesnych technik uprawy, racjonalnego nawożenia, stosowania zabiegów i rozwiązań niwelujących skutki suszy rolniczej.

Strategia społecznej odpowiedzialności Spółki zakłada podejmowanie wszelkich działań, które mają niwelować wpływ prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Naszym obowiązkiem, jak i obowiązkiem każdego obywatela, jest dążenie do zrównoważonej działalności, opartej na szacunku i rozumieniu swojego wpływu, , po to, by świat był przestrzenią przyjazną dla życia dla następnych pokoleń.

Kwestie użytkowania gruntów i jakości gleb włączone zostały do najważniejszego z obowiązujących dokumentów związanych ze środowiskiem i klimatem, mianowicie Agendy 2030 i określonych tam 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). W tym kontekście skupiono się na problemie związanym z urbanizacją i zmniejszaniem się ilości obszarów naturalnych, koniecznością redukcji zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych, jak również ochrony gleb i różnorodności. Niniejszy projekt wpisuje się przede wszystkim w realizację Celu 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

Założeniem, leżącym u podwalin rozpoczętego projektu, było stwierdzenie, że sposób użytkowania gruntów jest bezpośrednio związany ze zmianami klimatu, a te z kolei wpływają na to, jakie uprawy mogą być produkowane na konkretnym obszarze, przynosząc korzyści zarówno naturze, jak i samym rolnikom oraz odbiorcom produktów ich pracy.

Zrównoważone rolnictwo i ochrona gleb są możliwe, wyłącznie jeśli poznamy zasoby, które znajdują się dookoła nas. Pozyskana w procesie analizy laboratoryjnej wiedza na temat ważnych parametrów gleby da możliwość podjęcia działań adekwatnych do specyficznych warunków na danym terenie. Dostarczenie rekomendacji dla rolników i osób zarządzających danymi obszarami, m.in. samorządów, to swoiste zapełnianie luk informacyjnych, dzięki któremu decyzje podejmowane w przyszłości, a dotyczące np. tego, co uprawiać, będą podejmowane w sposób ukierunkowany na zrównoważony rozwój i umożliwiający monitorowanie postępów w osiąganiu celów. Istotnym elementem badań i działań edukacyjnych jest też zagadnienie różnorodności biologicznej i jej wzajemnych powiązań z jakością gleby. Informacje zdobyte w trakcie realizacji projektu „Gleba - przestrzeń rolnicza.  Zrównoważone rolnictwo na terenach okołogórniczych LWB”  wpłyną na usprawnienie systemu monitorowania jakości środowiska, a tym samym skutecznego zarządzania tymi zagadnieniami.

powrót
Notowania
Notowania
Nasza odpowiedzialność
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.