X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW Bogdanka S.A. po III kwartale 2015 roku: utrzymanie rentowności EBITDA na poziomie 34,4% pomimo trudnej i niestabilnej sytuacji rynkowej

czwartek, 2015-10-29

Bogdanka, 29 października 2015 roku

 

KOMUNIKAT PRASOWY


LW BOGDANKA S.A. PO III KWARTALE 2015 ROKU: UTRZYMANIE RENTOWNOŚCI EBITDA NA POZIOMIE 34,4% POMIMO TRUDNEJ I NIESTABILNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, wypracowała w III kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 483,4 mln zł.  Wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 166,3 mln zł, EBIT sięgnął 73,2 mln zł, a zysk netto przekroczył 56,6 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w III kwartale 2015 roku 34,4%.

Wypracowane w III kwartale wyniki są zdecydowanie lepsze od osiągniętych w poprzednich kwartałach tego roku. I tak, przychody ze sprzedaży były o 16,4% wyższe od osiągniętych w II kwartale tego roku i o 12,9% wyższe od wypracowanych w I kwartale. EBITDA wzrosła odpowiednio o 12,9% i 15,2%, a zysk netto w III kwartale 2015 r. był o 32,3% wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach i o 73,3% wyższy niż w I kwartale br.

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach sięgnęły 1,3 mld zł, wynik EBITDA wyniósł 458,1 mln zł, EBIT sięgnął 174,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 132,1 mln zł.

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające od stycznia br. ceny, wyniki osiągnięte w trzecim kwartale oraz narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki elastyczności działania Spółki oraz efektywnie realizowanemu programowi redukcji kosztów i optymalizacji CAPEX-u.

Dzięki konsekwentnym działaniom w powyższym zakresie, Spółka obniżyła całkowity koszt gotówkowy pozyskania węgla (UMCC + Capex/tona) o 2,6% w stosunku do II kwartału i o 10,5% w porównaniu z I kwartałem. Po trzech kwartałach tego roku jest on niższy o 6,3% niż w tym samym okresie 2014 r. Koszty rodzajowe zostały obniżone w okresie trzech kwartałów tego roku o ponad 145 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2014.

Spółka utrzymuje prognozy sprzedaży węgla w 2015 r. na poziomie ok. 8,5 mln ton, co oznacza planowany znaczący wzrost wydobycia i sprzedaży w IV kwartale tego roku.

W październiku br. nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki. W wyniku ogłoszonego w dniu 14 września przez Enea S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LW Bogdanka S.A., Enea S.A. w dniu 26 października nabyła 64,57% tych walorów i wraz ze swoją spółka zależną Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. dysponuje łącznie 66% akcji Bogdanki.


 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA w III kwartale oraz po trzech kwartałach 2015 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana I-III kw. 2015 I-III kw. 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 483 424 544 973 -11,3% 1 326 984 1 490 344 -11,0%
Zysk ze sprzedaży 74 931 106 857 -29,9% 174 678 241 592 -27,7%
Rentowność sprzedaży brutto 15,5% 19,6% -20,9% 13,2% 16,2% -18,5%
EBITDA 166 334 198 216 -16,1% 458 121 502 484 -8,8%
Rentowność EBITDA 34,4% 36,4% -5,5% 34,5% 33,7% 2,4%
Zysk operacyjny (EBIT) 73 225 99 950 -26,7% 174 545 226 608 -23,0%
Rentowność EBIT 15,1% 18,3% -17,5% 13,2% 15,2% -13,2%
Zysk netto roku obrotowego 56 639 79 370 -28,6% 132 137 170 794 -22,6%
Rentowność netto 11,7% 14,6% -19,9% 10,0% 11,5% -13,0%

 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ponad 95% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A., Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Zrealizowana w III kwartale br. sprzedaż przełożyła się na 14,7-procentowy udział LW BOGDANKA S.A. w sprzedaży węgla energetycznego na krajowym rynku (o 1,9% wyższy niż w II kwartale 2015 r.) i 24,2-procentowy udział w rynku sprzedaży do energetyki zawodowej (wzrost aż o 4,8% w stosunku do II kwartału br.). Powyższy wzrost udziałów rynkowych wiązał się z ograniczeniem wyprzedaży węgla po zaniżonych cenach przez KW S.A. oraz wzrostem sprzedaży realizowanej przez Spółkę.

 

PROGRAM REDUKCJI KOSZTÓW

Realizacja programu ścisłej kontroli kosztów pozwoliła w pierwszych trzech kwartałach br. na obniżenie kosztów rodzajowych o ponad 145 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.

Podstawowe efekty realizacji programu w grupie LW BOGDANKA przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana I-III kw. 2015 I-III kw. 2014 Zmiana
Razem koszty rodzajowe 418 403 460 141 -9,1% 1 242 945 1 388 146 -10,5%
Całkowite koszty produkcji 379 118 414 606 -8,6% 1 125 331 1 210 273 -7,0%
Koszt własny produkcji sprzedanej 407 382 438 670 -7,1% 1 151 570 1 254 706 -8,2%

 

PRODUKCJA WĘGLA

Produkcja węgla handlowego w III kwartale 2015 r. wyniosła 2,04 mln ton i była niższa o 14,2% od poziomu osiągniętego w tym samym okresie 2014 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyprodukowano 5,9 mln ton węgla, czyli o 10,6% mniej w ujęciu rok do roku. W III kwartale br. spółka sprzedała 2,2 mln ton węgla, a w trzech kwartałach 2015 roku nieco ponad 6 mln ton. To mniej – odpowiednio – o 12,3% i 11,9% niż w analogicznych okresach ubiegłego roku.

Jednocześnie osiągnięty w III kwartale poziom produkcji był wyższy niż w I i II kwartale (kiedy wyniósł odpowiednio 1,99 i 1,90 mln ton). Również sprzedaż w III kwartale znacząco przekroczyła wyniki I i II kwartału (wynoszące odpowiednio 1,95 i 1,88 mln ton).

 

ZMIANY W STRUKTURZE WŁAŚCICIELSKIEJ SPÓŁKI

W wyniku skutecznego wezwania Enea S.A. do zakupu akcji LW Bogdanka stała się ona dominującym udziałowcem Spółki, dysponującym 66% akcji Bogdanki. Cena zaproponowana w wezwaniu przez Eneę została uznana przez Zarząd zgodną z wymogami ceny minimalnej i odpowiadającą wartości godziwej Spółki. Podobną opinie wraziły wszystkie organizacje pracownicze działające w LW Bogdanka.

W zmianie struktury właścicielskiej Zarząd dostrzega istotne synergie, które mogą mieć pozytywny wpływ na działalność Spółki. Najbardziej istotne z nich to:

  • stabilizacja wolumenów sprzedaży węgla w ramach obecnie obowiązujących umów z akcjonariuszem większościowym oraz możliwość rozszerzenia dostaw w przyszłości, zgodnie z kontraktem na dostawę węgla do nowego bloku energetycznego w Kozienicach
  • wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych i tym samym zmniejszenie kosztów, dzięki wykorzystaniu efektu skali
  • możliwość prowadzenia bardziej intensywnej polityki sprzedażowej dzięki najniższym kosztom wydobycia w branży
  • możliwość uzyskania lepszych cen transportu dzięki wspólnemu negocjowaniu kontraktów dotyczących warunków współpracy z firmami przewozowymi i logistycznymi.

 

"Ostatnie miesiące były dla Grupy LW BOGDANKA okresem obfitującym w wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla przyszłości firmy. Mam tu oczywiście na myśli przede wszystkim proces przejęcia przez Eneę większościowego pakietu akcji Spółki. Jednocześnie działalność biznesowa realizowana była w bardzo trudnej sytuacji rynkowej, z jaką mamy do czynienia praktycznie od początku 2015 r. Mimo niesprzyjających prowadzeniu stabilnego biznesu warunków rynkowych, Spółka nadal przynosiła zyski i utrzymała rentowność EBITDA na poziomie bliskim 35%, czyli znacznie wyższym od średniej dla światowej branży górniczej. Potwierdziliśmy i umocniliśmy swoją pozycję jako najbardziej efektywnej i najskuteczniej reagującej na warunki rynkowe kopalni w Polsce. Będziemy dokładać wszelkich starań, by tak pozostało"  - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A

 


Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk, M+G

tel. +48 22 416 01 02, 501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  

 


 

LW BOGDANKA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. jest najnowocześniejszą i jedną z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce.
W 2014 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,19 mln ton.

LW BOGDANKA prowadzi przede wszystkim działalność górniczą  w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Kopalnia BOGDANKA zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW BOGDANKA to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.  

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych. Grupa Kapitałowa LW Bogdanka zatrudnia ok. 5,2 tys. pracowników.

 

Więcej informacji na www.bogdanka.eu

powrót
Kalendarium
Dziś jest:
27 listopada 2020
Imieniny:
Franciszka, Kseni, Maksymiliana
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.