X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW BOGDANKA S.A. PO I PÓŁROCZU 2014 ROKU

czwartek, 2014-08-28

Bogdanka, 28 sierpnia 2014 roku

 

KOMUNIKAT PRASOWY


LW BOGDANKA S.A. PO I PÓŁROCZU 2014 ROKU: REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, WYNIKI POD PRESJĄ SPADKU CEN WĘGLA I TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży sięgające 945,4 mln zł, czyli wyższe o 7,6% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 304,3 mln zł, EBIT sięgnął 126,7 mln zł, a zysk netto przekroczył 91,4 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie.

Spółka zakończyła proces refinansowania zadłużenia na okres 5 lat. Sukcesywnie wdrażany jest też proces optymalizacji kosztów.

Poziom produkcji węgla handlowego w I półroczu 2014 roku był zgodny z planem i sięgnął 4,25 mln ton, co oznacza, że był o 4,2% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Parametry złoża w ścianach w Polu Stefanów, pozostawały jednak niższe od pierwotnych założeń, co w połączeniu z trwającymi pracami mającymi na celu uruchomienie nowej części Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, miało negatywny wpływ na wypracowany uzysk. Sprzedaż w I półroczu 2014 roku wyniosła 4,33 mln ton, co oznacza wzrost o 13,6%, w porównaniu z I półroczem 2013 roku.

Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec I półrocza 2014 roku udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 19,1% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce (wobec 14,8% na koniec 2013 roku) i 25,2% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej (wobec 19,3% na koniec 2013 roku).

Spółka po 8 miesiącach 2014 roku przewiduje produkcję na cały 2014 rok w przedziale 9,3-9,6 mln ton.

LW BOGDANKA realizuje obecnie rozruch Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Zakończenie prac pozwoli na zwiększenie produkcji oraz podniesienie jakości węgla handlowego. W ramach działań mających na celu przedłużenie żywotności kopalni, w czerwcu tego roku Spółka uzyskała koncesję na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża „Ostrów” oraz oczekuje na decyzję w sprawie koncesji wydobywczej w obszarze K-6-7 i koncesji rozpoznawczej dla złoża „Orzechów”.


 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po II kwartale i I półroczu 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

 

W tys. PLN II kw. 2014 II kw. 2013* Zmiana I półrocze 2014 I półrocze 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 463 831 448 146 3,5% 945 371 878 904 7,6%
Zysk ze sprzedaży 49 630 96 943 -48,8% 134 735 187 728 -28,2%
Rentowność sprzedaży brutto 10,7% 21,6% -50,5% 14,3% 21,4% -33,2%
EBITDA 130 119 173 938 -25,2% 304 268 346 550 -12,2%
Rentowność EBITDA 28,1% 38,8% -27,6% 32,2% 39,4% -18,3%
Zysk operacyjny (EBIT) 40 700 98 442 -58,7% 126 658 188 156 -32,7%
Rentowność EBIT 8,8% 22,0% -60,0% 13,4% 21,4% -37,4%
Zysk netto roku obrotowego 28 824 71 939 -59,9% 91 424 142 034 -35,6%
Rentowność netto 6,2% 16,1% -61,3% 9,7% 16,2% -40,2%

* Grupa zastosowała zmiany do MSR 19 (świadczenia pracownicze) i dokonała przekształcenia danych porównawczych za I kw. 2013, w związku z czym przekształceniu uległy również dane za II kw. 2013.

W I półroczu 2014 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody sięgające 945,4 mln zł, czyli o 7,6% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w I półroczu 2014 roku odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. m.in. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNiG Termika, Elektrownią Ostrołęka S.A. i Zakładami Azotowymi Puławy.

Pierwsze półrocze 2014 roku było dla branży okresem trudnym, ze względu na zmniejszoną produkcję energii oraz dużą ilość węgla na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. W efekcie wskaźniki rentowności Spółki w I półroczu 2014 roku były pod presją spadku cen węgla do energetyki zawodowej (które spadły o 17% od początku 2013 roku).

Na wyniki w I półroczu 2014 roku miał też wpływ wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 66,1% wobec 69,5% w I półroczu 2013 roku. W samym drugim kwartale poziom uzysku wyniósł 65,2%, wobec 70,5% w tym samym okresie rok wcześniej. Niższy niż osiągnięty w poprzednich okresach poziom uzysku związany był z nadal gorszymi od pierwotnych założeń parametrami złoża w eksploatowanych ścianach w Polu Stefanów. W połączeniu z trwającymi pracami mającymi na celu uruchomienie nowej części Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, miało to wpływ na ograniczenie możliwości produkcji wyższych klas węgla handlowego.  

Wpływ na wynik osiągnięty w II kwartale 2014 roku, a tym samym w całym I półroczu, miało także utworzenie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej (10,4 mln zł).

Warto jednak podkreślić, że wskaźniki finansowe  pozostają na ponadprzeciętnym poziomie dla branży, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca po pierwszym półroczu 32,2%.


 

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W I półroczu 2014 roku poziom produkcji węgla handlowego Spółki wzrósł o 4,2% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, sięgając 4,25 mln ton.

Sprzedaż węgla handlowego w I półroczu 2014 roku była zgodna z harmonogramami dostaw do klientów i osiągnęła poziom 4,33 mln ton, czyli była o 13,6% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska. W I półroczu 2014 roku wykonano 16,3 km chodników wobec 13,4 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 21,6%.

Stan zapasów węgla na poziomie 143 tys. ton na koniec czerwca 2014 roku (czyli niższy o 50,9% od odnotowanego na koniec czerwca 2013 roku) odpowiadał w przybliżeniu 5-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z założeniami.


 

STRATEGIA

Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju na lata 2013 – 2020. Najważniejsze jej elementy to finalizacja, do 2015 roku, programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnychw stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 roku.

LW BOGDANKA zamierza także pozostać liderem efektywności w górnictwie, między innymi poprzez budowę „inteligentnej kopalni”. Będzie to możliwe dzięki dalszemu rozwojowi systemu zarządzania gospodarką złoża oraz dalszej informatyzacji i automatyzacji ciągu produkcyjnego w Spółce.

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, od czasu publikacji strategii na lata 2013 – 2020, Zarząd Spółki rozpoczął pracę nad założeniami do jej aktualizacji.

„Pierwsze półrocze tego roku było dla branży okresem bardzo trudnym, przede wszystkim z powodu dalszych spadków cen węgla – ceny dla energetyki zawodowej spadły od początku 2013 roku aż o 17%. W tych trudnych warunkach Bogdanka poradziła sobie dobrze, utrzymując wskaźniki rentowności na ponadprzeciętnym dla branży poziomie. Konsekwentnie realizując plan sprzedaży, umocniliśmy także naszą pozycję rynkową – na koniec I półrocza nasze udziały w rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej sięgnęły 25,2%, wobec 19,3% na koniec 2013 roku. Nasze założenia produkcyjne na 2014 rok po 8 miesiącach są na poziomie ok. 9,3-9,6 mln ton, czyli co najmniej o 1 mln ton wyższym niż wydobycie w 2013 roku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Naszym priorytetem jest obecnie finalizacja rozruchu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla - zakończenie prac pozwoli na zwiększenie produkcji oraz podniesienie jakości węgla handlowego. Uruchomienie zakładu przeróbki pozwoli nam na wykorzystanie pełnej zdolności wydobywczej z frontów ścianowych i osiągnięcie docelowej zdolności produkcyjnej przewidzianej w strategii. Prowadzimy także zbrojenie trzeciego kompleksu strugowego, dostarczonego w czerwcu tego roku, oraz zamówiliśmy czwarty kompleks strugowy, który zostanie dostarczony pod koniec bieżącego roku. Cieszy nas również pozyskanie w ostatnim okresie koncesji na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża „Ostrów”. Oczekujemy obecnie także na rozpatrzenie wniosków o koncesje na wydobycie w obszarze K-6-7 oraz na rozpoznanie złoża „Orzechów” - dodał Zbigniew Stopa.

 


Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk, M+G

tel. (22) 416 01 02, 501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  

 


 

LW BOGDANKA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. jest najnowocześniejszą i jedną z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. W 2013 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 8,35 mln ton.

LW BOGDANKA prowadzi przede wszystkim działalność górniczą  w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego.

Kopalnia BOGDANKA zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW BOGDANKA to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.  

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych. Grupa Kapitałowa LW Bogdanka zatrudnia ok. 5,6 tys. pracowników.

Więcej informacji na www.bogdanka.eu

powrót
Kalendarium
Dziś jest:
27 listopada 2020
Imieniny:
Franciszka, Kseni, Maksymiliana
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.