X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Polityka prywatności

Lubelski Węgiel „Bogdanka S.A. informuje, że respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Serwis internetowy wraz z dedykowanymi subdomenami LW „Bogdanka” S.A. (zwanych dalej: Użytkownikami serwisu)

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników serwisu udostępniane za pomocą formularzy administrowanych przez Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu  udostępnianych za pomocą formularzy administrowanych przez Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna jest: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (zwana dalej także: Spółka - Administrator danych lub LW „Bogdanka” S.A.).


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lw.com.pl.

Pod treścią każdego formularza znajduje się klauzula informacyjna, która zawiera wszystkie wymagane przez RODO elementy, m.in. określa cel i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych udostępnianych za pomocą konkretnego formularza. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną przed wysłaniem formularza. W zależności więc od rodzaju formularza, gdzie Użytkownik serwisu pozostawia dane osobowe, informujemy go każdorazowo o właściwych celach przetwarzania, jednak znając możliwości naszego Serwisu możemy wskazać, że Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników serwisu  m.in.:

 
 • w celu zajęcia się zgłoszeniem dotyczącym funkcjonowania Spółki - Administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki - Administratora danych (dotyczy formularza na:  http://lw.com.pl/pl,2,s425,kontakt_-_sprzedaz_wegla.html),
   
 • w celu odpowiedzi na pytania objęte zgłoszeniem – w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dotyczy formularza na: http://lw.com.pl/pl,2,zadaj_pytanie,s67,zadaj_pytanie.html),
   
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych Spółki - Administratora danych poprzez przesyłanie pocztą zwykłą, a także (pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody wymaganej odrębnymi przepisami) przekazywanie drogą elektroniczną i telefoniczną, informacji o promocjach i najnowszych warunkach w ofercie handlowej Spółki - Administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (dotyczy formularza na: http://lw.com.pl/pl,2,zadaj_pytanie,s67,zadaj_pytanie.html),
   
 • w celu zajęcia się zgłoszeniem dotyczącym zakupu usług finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych LW Bogdanka S.A. – w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dotyczy formularza na: https://ssl.lw.com.pl/wyjazdy/kontakt),
   
 • w celu informowania o przetargach, zakupach lub przekazywania aktualności korporacyjnych poprzez przesyłanie (pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody wymaganej odrębnymi przepisami) drogą elektroniczną i telefoniczną, informacji o charakterze newslettera, zawierającego informacje korporacyjne lub informacje o przetargach prowadzonych przez Spółkę - Administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki - Administratora danych (dotyczy formularzy dostępnych w serwisach: ri.lw.com.pl oraz bogdanka.eb2b.com.pl),
   
 • w celu podjęcia przez Administratora czynności związanych ze zgłoszeniem naruszenia dokonanym z ujawnieniem tożsamości zgodnie z Procedurą Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w ramach wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dotyczy formularza na: https://lw.com.pl/pl,2,naruszenia,s469,zglaszanie_naruszen.html).

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, każdy Użytkownik serwisu może cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Użytkownika serwisu  danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi nam realizację wskazanego celu na podstawie zgłoszenia Użytkownika serwisu  Jeżeli Użytkownik serwisu jest pracownikiem lub współpracownikiem naszego kontrahenta i współpracuje z nami w jego imieniu możliwe jest, że otrzymamy jego dane kontaktowe od naszego Kontrahenta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu

Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Spółkę - Administratora danych, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Spółce - Administratorowi danych usługi prawne lub IT.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej dotyczącej konkretnego formularza lub wniosku. Spółka - Administrator danych może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Spółkę - Administratora danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

 

Każdy Użytkownik serwisu ma prawo żądania:

  a)    dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

  b)    ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  c)    ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

  d)    ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  e)    przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  f)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl.

Użytkownikom serwisu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

LW „Bogdanka” S.A. stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.  Do szyfrowania strony internetowej stosowany jest w szczególności certyfikat SSL.

LW „Bogdanka” S.A. przekazuje dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W przypadku powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych w imieniu LW „Bogdanka” S.A., w stosownej umowie zawieranej z tym podmiotem trzecim przewidziane są  postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów obowiązujących w LW „Bogdanka” S.A w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy LW „Bogdanka” S.A. oraz pracownicy sprawdzonych podwykonawców, z których usług korzysta LW „Bogdanka” S.A. w celu utrzymywania funkcjonalności Serwisu. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
 

Hosting

LW „Bogdanka” S.A., na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika serwisu oraz innych danych, o których mowa w Nocie Prawnej Serwisu www firmie DataFlow Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem www.
 

Polityka plików COOKIES

Od 22 marca 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne [Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.]. Nakładają one nowy obowiązek na administratorów serwisów internetowych, polegający na konieczności poinformowania użytkowników o fakcie zapisywania plików „cookies” przez serwis oraz o możliwych akcjach użytkownika. Od chwili uzyskania informacji o „cookies” każda decyzja użytkownika (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies”) będzie wyrazem świadomego aktu woli.


Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, tablecie, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik serwisu łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić zawartość serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego LW „Bogdanka” S.A. wykorzystuje pliki „cookies” i logi systemowe?

 
 1. W Serwisie www administrowanym przez LW „Bogdanka” S.A., pliki „cookies” gromadzone są w celu przetwarzania  informacji związanych z korzystaniem z Serwisu www przez Użytkownika serwisu, a w szczególności  wykorzystywane są po to aby ułatwić Użytkownikowi nawigację po stronach Serwisu www oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Dodatkowo pozwalają one na dostosowanie zawartości Serwisu www do aktywności Użytkownika w Serwisie www oraz pomagają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 
 2. LW „Bogdanka” S.A. wykorzystuje także pliki „cookies” do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z treści Serwisu www, co umożliwia ulepszanie informacji przekazywanych poprzez Serwis www.
 3. LW „Bogdanka” S.A. informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem  www w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem www. LW „Bogdanka” S.A.  informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika z Serwisem www oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.Pliki „cookies” a przeglądarka internetowa

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

 

Uwagi dotyczące plików „cookies”

LW „Bogdanka” S.A. informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” (np. ich wyłączenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w zasobach Serwisu www.

 

powrót
30 lat

Notowania
Notowania
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.