X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązek informacyjny) dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi, a także dla przedstawicieli i pełnomocników kontrahentów oraz osób biorących udział w realizacji umów w imieniu kontrahentów.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (dalej: Administrator).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pan/Pani może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres email: iod@lw.com.pl.

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • w celu nawiązania i utrzymywania relacji handlowych z kontrahentami Administratora (zwanymi dalej: kontrahentami) w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  • w przypadku danych osobowych kontrahentów, będących osobami fizycznymi: w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w przypadku danych osobowych przedstawicieli i pełnomocników kontrahentów oraz osób biorących udział w realizacji umów w imieniu kontrahentów: w celu umożliwienia Administratorowi i kontrahentowi realizacji umowy, łączącej te podmioty, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz przez osobę trzecią, tj. przez kontrahenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią lub kontrahentem a Administratorem w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku danych osobowych kontrahentów, będących osobami fizycznymi: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

W przypadku danych osobowych przedstawicieli i pełnomocników kontrahentów oraz osób biorących udział w realizacji umów w imieniu kontrahentów: Pana/Pani dane osobowe – obejmujące Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe; dodatkowo PESEL i/lub seria i numer dowodu osobistego (dotyczy pełnomocników) - zostały pozyskane przez Administratora od kontrahenta (źródło pochodzenia danych osobowych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, pocztowe. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, transportowe, usługi ochrony.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy i/lub wykonania umowy z kontrahentem, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)  dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b)  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c)  ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d)  ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e)  przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach  art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

powrót
30 lat

Notowania
Notowania
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.