X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2009

wtorek, 2009-11-10
WYSOKA DYNAMIKA WYNIKÓW
SPÓŁKA PODNOSI PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROK

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, po trzech kwartałach 2009 r. osiągnąła 174,38 mln zł zysku netto oraz zysk operacyjny na poziomie 213,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym okresie sięgnęły 850,67 mln zł. Wszystkie wartości istotnie przewyższają wyniki osiągnięte za trzy kwartały 2008.  Spółka odnotowała również wzrost rentowności sprzedaży brutto - do 35,60%, z 28,01% w 2008 r. oraz rentowności netto – do 20,50%, wobec 16,23% w 2008 r.


W październiku 2009 roku Spółka zdecydowała się podwyższyć prognozy finansowe na 2009 rok. 


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po dziewięciu miesiącach 2009 r. przedstawia tabela poniżej:

Tys. zł
III kwartał 2009
III kwartał 2008
Zmiana (%)
I-III kwartały 2009
I-III kwartały 2008
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży
329 877
279 329
+18,10
850 672
773 255
+10,01
Zysk brutto
143 234
98 809
+44,96
302 854
216 577
+39,84
EBITDA
145 759
129 507
+12,55
319 454
266 652
+19,80
Zysk operacyjny
108 756
93 800
+15,94
213 302
163 897
+30,14
Zysk netto
90 849
73 514
+23,58
174 387
125 495
+38,96


Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego (96,48% przychodów ze sprzedaży ogółem w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku). Większość (około 90%) zrealizowanej sprzedaży węgla w tym okresie (jak również w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywała się na podstawie zawartych długoterminowych umów handlowych ze stałymi głównymi odbiorcami Spółki: Elektrownią „Kozienice” S.A. z Grupy Enea, Elektrownią Połaniec S.A. – Grupa GDF Suez Energia Polska, Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. i ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników Grupy za trzy kwartały 2009:
 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,01% do kwoty 850,67 mln zł, w porównaniu do 773,25 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przyczynił się do tego przede wszystkim odnotowany na początku 2009 r. wzrost jednostkowych cen węgla i niższa od spodziewanej presja na obniżenie średniej ceny sprzedaży węgla w II półroczu 2009, jak również wiidoczna poprawa warunków makroekonomicznych i wzrost popytu na węgiel w II półroczu.
 • EBITDA wzrosła o prawie 20%, do kwoty 319,45 mln zł, w porównaniu do 266,65 mln zł w I półroczu 2008 roku.
 • Zysk operacyjny był wyższy o ponad 30% i wyniósł 213,3 mln zł, w porównaniu do  163,9 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku.
 • Zysk netto Grupy LW BOGDANKA po trzech kwartałach 2009 r. wyniósł 174,39 mln zł i był wyższy o blisko 39% niż w analogicznym okresie 2008 roku, kiedy to osiągnął poziom 125,49 mln zł.
 • Wskaźniki rentowności prowadzonej działalności były na poziomie wyższym niż osiągnięte po trzech kwartałach 2008 roku. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 35,6%, natomiast rentowność netto ukształtowała się na poziomie 20,5%.
 
REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH

W październiku br. Spółka opublikowała aktualizację prognoz finansowych Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA na 2009 rok. Spółka zdecydowała się podwyższyć prognozy finansowe na 2009 rok. Nowe szacunki wyników zakładają osiągnięcie 1.143,65 mln zł przychodów ze sprzedaży netto (4,8% więcej w stosunku do pierwotnej prognozy opublikowanej w prospekcie emisyjnym), zysk operacyjny w wysokości 222,45 mln zł (+24,8% w stosunku do pierwotnej prognozy), oraz zysk netto na poziomie 178,07 mln zł (+26,6%).

Spółka podtrzymuje natomiast prognozę wydobycia na planowanym pierwotnie poziomie 5,3 mln ton węgla.

Nowe prognozy finansowe na 2009 rok oraz stopień ich realizacji dla Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za 2009 rok przedstawia tabela poniżej:


Tys. zł
Pierwotna prognoza na 2009 rok
Nowa, aktualna prognoza na 2009 rok
Wykonanie po I-III kw. 2009
Realizacja prognozy w proc.
Przychody ze sprzedaży netto
1 091 713
1 143 649
850 67274,4%
Zysk operacyjny
178 319
222 445
213 30295,9%
Zysk netto
140 603
178 070
174 38797,9%

Wysoka efektywność działalności Spółki spowodowała iż po trzech kwartałach 2009 r. zysk operacyjny i zysk netto stanowi odpowiednio 95,9% i 97,9% przedstawionej prognozy.
W działalności Spółki koszty IV kwartału obciążone są rezerwami na świadczenia pracownicze w postaci deputatów węglowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno – rentownych. Zgodnie z przyjętą polityką księgową wycena aktuarialna tych rezerw dokonywana jest raz w roku według stanu na dzień 31 grudnia. Ponadto w związku
z mniejszą ilością dni roboczych w miesiącu grudniu przychody Spółki będą niższe niż przeciętnie w pozostałych miesiącach roku.

 
REALIZACJA CELÓW EMISYJNYCH

Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Grupę LW BOGDANKA to:
 • podwojenie poziomu wydobycia surowca, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
 • poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
 • zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA S.A. w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
 • działania z zakresu ochrony środowiska.

Działania mające na celu realizację założonej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA w perspektywie najbliższego okresu skupiać się będą przede wszystkim na pracach przygotowawczych związanych z rozstrzygnięciem procedur przetargowych dotyczących wyboru wykonawców dla realizacji zadań inwestycyjnych Spółki oraz wdrożenia procesu ich realizacji w tym (wg stanu na 10.11.2009 r.):

 • Budowa szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1 – w trakcie procesu przetargowego;
 • Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w tym:
 1. Rozbudowa Zakładu Przeróbki Węgla do zdolności przerobu 2 400 t/h z obecnych 1 200 t/h - w trakcie procesu przetargowego;
 2. Budowa układu transportu z urobku z pola Stefanów do ZPMW – w trakcie postępowania odwoławczego;
 3. Rozbudowa składowiska węgla – przygotowana specyfikacja przetargowa;
 • Budowa obiektów budowlanych pola Stefanów – rozpoczęta realizacja inwestycji;
 • Klimatyzacja części podziemnej kopalni – inwestycja w trakcie realizacji;
 • Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka – przygotowywana dokumentacja przetargowa.

Rozbudowa Pola Stefanów pozwoli dwukrotnie zwiększyć moce produkcyjne LW BOGDANKA S.A., a tym samym roczny poziom wydobycia węgla kamiennego począwszy od 2011 r. (z obecnych 5,3 mln ton poprzez 7,4 mln ton w 2011 roku do docelowego poziomu 11,1 mln ton rocznie w 2014 roku).

„Wypracowywaliśmy dobre wyniki finansowe w trudnych warunkach rynkowych, a teraz, kiedy koniunktura się poprawia, notujemy naprawdę znakomite rezultaty. W efekcie znacząco podnieśliśmy tegoroczne prognozy finansowe, a inwestorzy giełdowi mogą liczyć na kolejne pozytywne informacje dotyczące dynamiki rozwoju LW Bogdanka. Sprzyjające czynniki rynkowe wykorzystujemy również w realizacji celów zaplanowanych przy ofercie publicznej. Kontynuujemy rozbudowę Pola Stefanów, co jest jedną z kluczowych inwestycji w zwiększenie naszych mocy wydobywczych, a tym samym potencjału do konsekwentnej budowy wartości dla akcjonariuszy.” - powiedział Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.powrót
Kalendarium
Dziś jest:
09 lipca 2020
Imieniny:
Hieronima, Palomy, Weroniki
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.