X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW BOGDANKA S.A.:WYSOKA DYNAMIKA ZYSKÓW W I PÓŁROCZU 2009

wtorek, 2009-09-01
LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.: WYSOKA DYNAMIKA ZYSKÓW W I PÓŁROCZU 2009, SPÓŁKA POTWIERDZA PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROK

Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w I półroczu 2009 r. wzrost zysku netto o ponad 60%, do 83,5 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wzrósł o niemal połowę, do 104,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 5,4% i sięgnęły 520,8 mln zł. Jednocześnie wzrosła rentowność netto spółki, która po I półroczu 2009 ukształtowała się na poziomie 16% wobec 10,5% w I połowie 2008 roku.

Najważniejsze wydarzenia I półrocza 2009 r. w Grupie Kapitałowej LW Bogdanka:

 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 5,4% do kwoty 520,8 mln zł w porównaniu do 493,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Zysk netto Grupy LW Bogdanka w I półroczu 2009 r. wyniósł 83,5 mln zł i był wyższy o 60,7% niż w I półroczu 2008 roku, kiedy osiągnął poziom blisko 52 mln zł.
 • EBITDA wzrosła o ponad 26,6% do kwoty 173,7 mln zł w porównaniu do 137,1 mln zł w I półroczu 2008 roku.
 • Zysk operacyjny był wyższy o ponad 49% i wyniósł 104,5 mln zł w porównaniu do 70,1 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku.
 • Wskaźniki rentowności prowadzonej działalności były na poziomie wyższym niż wskaźniki rentowności osiągnięte w I półroczu 2008 roku. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 30,7%, natomiast rentowność netto ukształtowała się na poziomie 16%.
 • Spółka podtrzymuje opublikowane prognozy finansowe na 2009 rok oraz kontynuuje realizację strategii rozwoju, która zostanie wsparta środkami pozyskanymi z emisji.

 WYNIKI FINANSOWE


Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW Bogdanka jest sprzedaż węgla energetycznego produkowanego przez LW Bogdanka (95,96% przychodów ze sprzedaży ogółem w I półroczu 2009 roku). Większość (około 90%) zrealizowanej sprzedaży węgla, w w/w okresie (jak również w analogicznym okresie roku poprzedniego), odbywała się na podstawie zawartych długoterminowych umów handlowych ze stałymi głównymi odbiorcami Spółki – przede wszystkim Elektrownią „Kozienice” S.A., Elektrownią Połaniec S.A., Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A..

 

Wyniki finansowe Grupy LW Bogdanka za I półrocze 2009 r. (w tys. zł):

 

I półrocze 2009

I półrocze 2008

Zmiana w proc.

Przychody ze sprzedaży

520 795

493 926

+5,44

Zysk brutto

159 620

117 768

+35,54

EBITDA

173 695

137 145

+26,65

Zysk operacyjny

104 546

70 097

+49,14

Zysk netto roku obrotowego

83 538

51 981

+60,71

 

Wydobycie węgla handlowego w I półroczu 2009 roku wyniosło blisko 2,5 mln ton i było niższe w porównaniu do I półrocza 2008 roku (blisko 2,8 mln ton), ponieważ Spółka prowadziła eksploatację w trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych oraz przeprowadzała większy zakres prac przygotowawczych i udostępniających, co wiązało się ze zwiększoną zawartością kamienia w wydobytym węglu, a tym samym spadkiem uzysku węgla handlowego przy pozostających na niezmienionym, optymalnym poziomie możliwościach wydobywczych Spółki. Pomimo spadku wydobycia węgla handlowego, dzięki wyższym cenom węgla, Grupa LW Bogdanka wypracowała przychody ze sprzedaży węgla wyższe o ponad 5,4% niż w analogicznym okresie 2008 roku.

 

Wzrost przychodów Grupy w I półroczu 2009, roku przy jednoczesnym spadku kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 3,98%, oraz pozostałych kosztów operacyjnych o 90,75% spowodowały, że wskaźniki rentowności prowadzonej działalności były wyższe niż osiągnięte w I półroczu 2008 roku. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 30,7% w porównaniu do 23,8% w tym samym okresie 2008 roku, natomiast rentowność netto ukształtowała się na poziomie 16% wobec 10,5% w roku poprzednim.

 

REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH

Stopień realizacji prognozy finansowej Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:


w tys. zł

Prognoza na

2009 rok

Wykonanie w I półroczu 2009 r.

Realizacja prognozy

w proc.

Przychody ze sprzedaży netto

1 091 713

520 795

47,7%

Zysk operacyjny

178 319

104 546

58,6%

Zysk netto

140 603

83 538

59,4%

 

Wyniki finansowe po I półroczu 2009 roku są zgodne z oczekiwaniami Spółki, która w świetle obecnej sytuacji rynkowej oraz zrealizowanych wyników finansowych potwierdza opublikowaną prognozę na 2009 rok.

REALIZACJA CELÓW EMISYJNYCH

 

Inwestycje związane z ukończeniem budowy infrastruktury technicznej Spółki, umożliwiającej uruchomienie nowych mocy produkcyjnych, obejmują w szczególności wymienione w prospekcie emisyjnym Spółki cele, których realizacja zaplanowana jest na lata 2009-2010, a w zakresie rozbudowy zdolności przeróbczych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – na lata 2009-2011:

 • Budowa szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1: ok. 53,3 mln PLN,
 • Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla: ok. 319,7 mln PLN, w tym:
  • Rozbudowa zdolności przeróbczych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla z obecnego poziomu 1 200 t/h do 2 400 t/h – ok. 195,7 mln PLN
  • Budowa układu transportu urobku z Pola Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – ok. 120,0 mln PLN
  • Rozbudowa składowiska węgla – ok. 4,0 mln PLN.
 • Pozostałe inwestycje w infrastrukturę techniczną Pola Stefanów: ok. 61,6 mln PLN, w tym:
  • Budowa obiektów budowlanych Pola Stefanów – ok. 41,6 mln PLN
  • Klimatyzacja części podziemnej Kopalni – ok. 20,0 mln PLN
 • Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka – ok. 10,1 mln PLN

Spółka uruchomiła już procedury przetargowe dotyczące zadań inwestycyjnych, takich jak rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, budowa układu transportu z Pola Stefanów (szyb 2.1) do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w polu Bogdanka, wykonanie poszczególnych obiektów technologicznych w Polu Stefanów (stacja wentylatorów głównych, wieża szybu 2.1 oraz budynek nadszybia szybu 2.1, stacja transformatorowo-rozdzielcza STR-M2.1 6/05/04 kV w budynku maszyny wyciągowej), czy ogólne roboty górnicze w Polu Stefanów.

Rozstrzygnięcie przetargów spowoduje uruchomienie procesu sukcesywnego (począwszy od IV kwartału 2009 roku) wykorzystywania środków pozyskanych przez LW Bogdanka S.A. z tytułu przeprowadzenia publicznej oferty akcji serii C.

Pozyskane z emisji akcji środki finansowe pozwolą na sfinansowanie – oprócz powyższych celów emisyjnych - także dodatkowych zadań, tj. wykonanie wyrobisk górniczych w Polu Stefanów, budowę zbiorników retencyjnych w Polu Stefanów oraz zakup kompleksu przodkowego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych w I półroczu 2009 r. Potwierdzają one, że Bogdanka jest bardzo dobrze zarządzaną organizacją, notującą bardzo dobre wyniki również w trudniejszym otoczeniu rynkowym. Podtrzymujemy nasze prognozy finansowe na cały 2009 rok i jednocześnie kontynuujemy realizację strategii rozwoju, która ma budować wartość naszej firmy dla wszystkich akcjonariuszy w kolejnych latach

- powiedział Mirosław Taras, prezes zarządu LW Bogdanka S.A.

Bogdanka, 1 września 2009
powrót
Kalendarium
Dziś jest:
13 sierpnia 2020
Imieniny:
Elwiry, Hipolita, Radosławy
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.