X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Wyzwania w dobie pandemii - Bogdanka publikuje Raport Zintegrowany za 2020 r.

środa, 2021-08-04

 

Rok 2020 był dla Bogdanki czasem wielu wyzwań i ważnych decyzji – to nie tylko czas pandemii i wzmożonej aktywności w sferze prewencji i bezpieczeństwa, ale również czas prac nad założeniami Sprawiedliwej Transformacji w Regionie, strategią biznesową Bogdanki czy zaangażowaniem społecznym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid-19. O tym, jak Grupa Kapitałowa poradziła sobie z tymi zagadnieniami dowiedzieć się można z opublikowanego Raportu Zintegrowanego za 2020 rok.

„To był dla nas wszystkich czas wyzwań. Dzięki zaangażowaniu, oddaniu oraz odpowiedzialności zespołu stawiliśmy im czoła, dlatego ubiegły rok możemy określić jako trudny, ale dobry dla Bogdanki” – tymi słowami Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka, otwiera ósmy raport Grupy Bogdanka przygotowany w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative i siódmy raport zintegrowany, pokazujący zależność pomiędzy wynikami finansowymi, a rozszerzoną informacją pozafinansową (ESG).

 

GK LW Bogdanka niezmiennie znajduje się w czołówce największych pracodawców na Lubelszczyźnie, na koniec roku zatrudniając 5682 osób. W Raporcie czytamy, że priorytetem na miniony rok było utrzymanie miejsc pracy oraz zapewnienie ciągłości produkcji, co zresztą osiągnięto. Dla pracowników – także tych potencjalnych, raport jest doskonałym źródłem wiedzy o warunkach zatrudnienia, oferowanych benefitach, średnim wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach czy działaniach podejmowanych w celu zapewnienia równości i transparentności płac, a nawet średniej ilości godzin szkoleniowych przypadających na pracownika.

Tegoroczny raport pokazuje działalność Grupy Bogdanka w szerszym kontekście, podkreślając jej zaangażowanie w przeciwdziałanie pandemii Covid-19. Spółka pokazała, że jest odpowiedzialnym partnerem biznesowym utrzymującym dobre relacje z kontrahentami, co również napędza gospodarkę  - przede wszystkim lokalnie. Bogdanka współpracuje bowiem z 2216 dostawcami.

Bycie filarem gospodarczym i ekonomicznym woj. lubelskiego zobowiązuje również do wspierania spraw społecznych. W czasie pandemii Spółka wsparła szpitale i instytucje pomocowe - na służbę zdrowia przekazano kwotę ponad 800 tys. zł. Nie zapomniano także o sportowcach, klubach, instytucjach kulturalnych i oświatowych, których działalność została ograniczona. Zaangażowanie społeczne i duży wkład w rozwój regionu realizowany jest w oparciu o cele Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2018-2021, której efekty i wskaźniki również zaprezentowane są w Raporcie. Może to być cenna wiedza dla potencjalnych partnerów społecznych Spółki.  

W raporcie bardzo dużo miejsca zostało poświęcone tematowi środowiska naturalnego. To obszar kluczowego wpływu Grupy, która realizuje szereg projektów, minimalizujących wpływ działalności produkcyjnej na otoczenie, w tym szczególnie na cenne przyrodniczo obszary sąsiadujące z kopalnią. W 2020 roku Bogdanka rozpoczęła realizację programu Współpraca międzysektorowa na rzecz zrównoważonego rozwoju LWB. Celem programu była budowa portfela projektów realizowanych w partnerstwie z interesariuszami spółki – głównie instytucjami naukowymi oraz organizacjami prośrodowiskowymi – i wspólne opracowanie innowacyjnych projektów wdrożeniowych. Ponadto w minionym roku duży nacisk położono na racjonalną gospodarkę odpadami – dla przykładu do rekultywacji terenu wykorzystane zostało około 96% odzyskanych odpadów.

W latach 2019 i 2020 kopalnia przeprowadziła w miejscowości Nadrybie Dwór prace związane z regulacją stosunków wodnych w ramach usuwania szkód górniczych spowodowanych eksploatacją węgla. Na pierwszym etapie prac został wykonany wyrównawczy zbiornik wodny o całkowitej powierzchni 1,83 ha, przedzielony groblą, którego ściany zostały wzmocnione narzutem kamiennym. W drugim etapie wykonano przepompownię wód, która reguluje poziom wody na tym terenie. Cały obszar wokół zbiornika o powierzchni ok. 4,5 ha został zagospodarowany i przywrócony do rolniczego użytkowania. Budowa zbiornika wpłynęła także na walory estetyczne i przyrodnicze w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji – czytamy w raporcie.

Zmiany klimatyczne oraz nasza strategia minimalizowania wpływu działalności produkcyjnej na środowisko wymagają od Grupy oraz wszystkich partnerów biznesowych proaktywnej postawy i konkretnych, mierzalnych działań – tłumaczy Adam Partyka, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych.

W raporcie za 2020 rok przedstawiono także szczegółowe wyniki dotyczące działalności operacyjnej i finansowej. Był to dobry rok dla Bogdanki. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 822,1 mln zł, EBITDA 466,2 mln zł, zysk operacyjny 102,6 mln zł, a zysk netto 73 mln zł. Mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych – ciepłej i wietrznej zimy oraz wspomnianej pandemii koronawirusa i jej konsekwencji dla gospodarki, jako jedyna kopalnia węgla energetycznego w Polsce Bogdanka zamknęła rok na plusie.

Raport zintegrowany to również prezentacja przyszłej perspektywy - przed Bogdanką czas kolejnych wyzwań. Transformacja energetyczna będąca wyzwaniem dla Spółki wymusza przygotowywanie się na to, co będzie jutro. Efektem działań jest nowa Strategia rozwoju. Odpowiada ona na wyzwania stawiane przez otoczenie rynkowe oraz interesariuszy. Bogdanka ma do odegrania ważną rolę jako polski producent węgla i stabilizator dostaw do polskich elektrowni. Celem Spółki jest transformacja w taki sposób, aby można było skutecznie konkurować z węglem z importu. Temu służą opisane innowacje o przełomowym charakterze, prowadzące cyfrowej rewolucji w postaci gospodarki 4.0.  W 2020 roku spółka otrzymała nagrodę za innowacyjność – została uhonorowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową za „Innowacyjną technologię prowadzenia ścian”.

Bogdanka już od kilku lat publikuje raporty zintegrowane – jest to ósmy raport tego typu GK LWB, by w jednym wspólnym sprawozdaniu przybliżyć interesariuszom proces tworzenia wartości Spółki. Wprowadzamy Państwa do naszej organizacji, zwięźle opisując strategię, model zarządzania, wyniki działalności w obszarze finansowym, środowiskowym, społecznym czy zarządczym, z uwzględnieniem perspektywy na przyszłość, ujęte w kontekście środowiska zewnętrznego.

Z uwagi na kwestie środowiskowe raport zintegrowany 2020 został opublikowany wyłącznie w wersji elektronicznej. Jest on dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce „Nasza odpowiedzialność” pod adresem https://lw.com.pl/pl,2,s471,raport_zintegrowany_za_2020_r.html

 

Bogdanka to jedna z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca, wspierający rozwój społeczności lokalnych w różnych obszarach ich działalności. To również jedno z najnowocześniejszych i największych przedsiębiorstw wydobywczych w Polsce, z produkcją przekraczającą 9 mln ton surowca energetycznego rocznie. Bogdanka, będąca częścią Grupy Enea, dba o środowisko i jego zasoby. W jej najbliższym sąsiedztwie zlokalizowany jest m.in. Poleski Park Narodowy i Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie oraz inne obszary chronione. Kluczowym elementem strategii funkcjonowania jest stałe minimalizowanie wpływu  działalności przedsiębiorstwa na stan przyrody. Firma kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, której celem jest zachowanie zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.

powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
07 sierpnia 2022
Imieniny:
Donaty, Olechny, Kajetana
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.