X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW Bogdanka SA publikuje Strategię – spółka stawia na scenariusz elastycznego rozwoju, podwojenie bazy surowcowej i innowacje

piątek, 2017-02-10

LW BOGDANKA SA PUBLIKUJE STRATEGIĘ – SPÓŁKA STAWIA NA SCENARIUSZ ELASTYCZNEGO ROZWOJU, PODWOJENIE BAZY SUROWCOWEJ I INNOWACJE
Kluczowym elementem strategii będzie także  realizacja synergii w obszarze wydobywczo-wytwórczym Kozienice-Bogdanka-Połaniec

 

LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego przedstawiła strategię rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030. Ogłoszona strategia jest zgodna ze Strategią Grupy Enea oraz wpisuje się zarówno w Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jak i projekt Programu dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Strategia LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea zakłada dwa scenariusze rozwoju: bazowy, zakładający średnią produkcję na poziomie ok. 8,5 mln ton w latach 2017-2025 oraz elastycznego rozwoju, ze średnioroczną produkcją w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową Spółka zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwoju. Prognozowany CAPEX w okresie 2016-2025 (w ujęciu nominalnym) to 3,7 mld zł dla scenariusza bazowego oraz ok. 4 mld zł dla scenariusza elastycznego rozwoju.


LW Bogdanka, odpowiedzialna za Obszar Wydobycie Grupy Enea, za kluczowe inicjatywy uznaje: ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec, podwojenie bazy zasobów operatywnych a także wdrożenie szeregu kluczowych innowacyjnych inicjatyw strategicznych. Najważniejsze z nich to realizacja, wspólnie z Grupą Enea, studium wykonalności projektu technologii zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC), wykorzystanie nowoczesnego wysokowydajnego kompleksu przodkowego, kontynuacja programu „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań”, efektywna gospodarka skałą płonną oraz rozwój usług operatorskich LW Bogdanka, oferowanych na bazie wysokich standardów techniczno-zarządczych Spółki. Niezmiennie priorytetowym elementem strategii pozostaje utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenie działalności zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Spółka zakłada, że realizacja scenariusza elastycznego rozwoju zaowocuje zmniejszeniem jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 10% do 2025 roku (w ujęciu realnym, w porównaniu do 2015 roku). W tym samym okresie wskaźnik rentowności kapitału (ROE) ma wrosnąć do 10,9% (z 8,7% w 2015 roku), wskaźnik rentowności aktywów (ROA) do 8,5% (z 5,3% w 2015 roku) a wartość EBITDA zwiększyć się w ujęciu nominalnym o 44% (w stosunku do wartości wypracowanej w 2015 roku, skorygowanej o odpis aktualizacyjny).   
 
LW Bogdanka SA ogłosiła także politykę dywidendową na najbliższe lata – zakłada ona wnioskowanie o przeznaczanie na wypłatę do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu Spółki.

 

SYNERGIE OBSZARU WYDOBYWCZO-WYTWÓRCZEGO KOZIENICE-BOGDANKA-POŁANIEC

Grupa Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec.
Przejęcie oznaczać będzie, że dwóch głównych odbiorców LW Bogdanka znajdzie się w ramach struktur Grupy Kapitałowej Enea. Tym samym powstanie zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce obszar wydobywczo-wytwórczy Kozienice-Bogdanka-Połaniec.

Przyniesie to szereg korzystnych dla LW Bogdanka i Grupy Kapitałowej Enea efektów oraz dalszą poprawę efektywności wytwarzania energii w oparciu o surowiec z Bogdanki. Wzmocni także pozycję  Grupy Enea na rynku jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju. Dla Bogdanki oznaczać to będzie jeszcze większą stabilność funkcjonowania oraz możliwość długoterminowego planowania poziomów produkcji i zatrudnienia.

 

ROZWÓJ BAZY ZASOBÓW I PRZEDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI KOPALNI

LW Bogdanka zamierza podwoić swoje zasoby operatywne w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (z 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton). Przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie oznacza to przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat  (obecnie jest to ok. 25 lat).

W perspektywie prezentowanej strategii kluczowe dla Spółki są obszary Puchaczów V (obecnie eksploatowane złoże o zasobach na poziomie ok. 211 mln ton), Stręczyn (obecnie eksploatowane złoże K-3, zasoby operatywne to ok. 16 mln ton) oraz Ludwin (złoże Ostrów, szacowane zasoby operatywne to ok. 186 mln ton).

Spółka planuje uzyskać koncesję wydobywczą na obszar Ludwin (złoże Ostrów) w 2017 roku. Jednocześnie Bogdanka w dalszym ciągu będzie rozważać K-6 i K-7 oraz obszar Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji.

 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia sobie za cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami Interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju.

 

INNOWACJE W LW BOGDANKA - INICJATYWY STRATEGICZNE

W ramach prac nad strategią Grupy Enea wypracowano 60 inicjatyw strategicznych, z czego 10 opracowała kadra inżynieryjno-techniczna Bogdanki.


Kluczowe z nich to:

Studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla (IGCC)

Spółka zamierza, wspólnie z Grupą Enea, wykonać studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) w LW Bogdanka. Ewentualna decyzja o realizacji inwestycji sprawi, że powstanie nowy rynek dla węgla kamiennego, co przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej polskiej gospodarki.

 

Nowoczesny wysokowydajny kompleks przodkowy

Projekt wysokowydajnego kompleksu przodkowego wpisuje się, w od lat funkcjonujące
w LW Bogdanka, prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami poprawiającymi efektywność operacyjną.
Projekt ma na celu skrócenie czasu utrzymania wyrobiska chodnikowego, a także osiągnięcie ponadprzeciętnych postępów robót związanych z drążeniem wyrobisk korytarzowych. 

 

Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań

LW Bogdanka już dziś dysponuje unikalnymi w polskim górnictwie podziemnym rozwiązaniami jeśli chodzi o wspomaganie decyzji w procesie przygotowywania złoża do inwestycji, uwzględniającymi najnowsze rozwiązania techniczne w górnictwie światowym.

Spółka zamierza pozostać liderem efektywności i innowacyjnych rozwiązań w górnictwie, między innymi dzięki kontynuacji programu „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań”. Działania w tym zakresie obejmą dalszy rozwój systemu zarządzania gospodarką złoża oraz dalszą informatyzację i automatyzację ciągu produkcyjnego w Spółce.

 

Efektywna gospodarka skałą płonną

Inicjatywa dotycząca gospodarki skałą płonną ma na celu jeszcze lepsze sterowanie jakością urobku poprzez optymalizację produkcji, począwszy od planowania, poprzez rozcięcie złoża i eksploatację, aż do likwidacji wyrobisk. Rozważane jest m.in. lokowanie skały płonnej pod ziemią oraz jej wykorzystanie w budownictwie drogowym.
Celem programu jest podniesienie jakości węgla surowego w wyniku ograniczenia ilości skały płonnej w urobku, minimalizacja zanieczyszczenia skałą płonną oraz zmniejszenie kosztów związanych z odpadami wydobywczymi, w tym przedłużenie żywotności składowiska tych odpadów. 

 

Usługi operatorskie LW Bogdanka

LW Bogdanka zamierza wykorzystać swoje wysokie standardy techniczno-zarządcze i know-how do  rozwoju nowej linii biznesowej – usług operatorskich zakładów wydobywczych, realizowanych na powierzonych aktywach. Usługi takie oferowane byłyby w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Program dalszego zwiększania bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo pracy jest niezmiennie od wielu lat jednym z kluczowych priorytetów LW Bogdanka. Również w obecnej perspektywie strategicznej bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest uznane za wartość nadrzędną.  

 

NAKŁADY INWESTYCYJNE

Zakładany CAPEX w scenariuszu bazowym to 3,7 mld zł w ujęciu nominalnym, w okresie 2016- 2025. W przypadku realizacji scenariusza elastycznego rozwoju nakłady inwestycyjne w tym okresie wyniosłyby ok. 4 mld zł, głównie w związku z planowanymi nakładami na maszyny i urządzenia górnicze.

Przedstawiony powyżej poziom nakładów inwestycyjnych uwzględnia także wstępne prace nad projektem Ostrów koniecznym dla zachowania przez LW Bogdanka zakładanego poziomu wydobycia po 2030 roku.
Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z rozpoczęciem eksploatacji złoża Ostrów wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Nakłady te wiązałyby się z koniecznością powstania zakładu górniczego OG „Ludwin” (na terenie złoża Ostrów), którego rozpoczęcie budowy powinno mieć miejsce po 2025 roku, nie są więc ujęte w szacunkach nakładów inwestycyjnych obecnej Strategii  (ujęto tylko nakłady początkowe w kwocie 70 mln zł).

Wyżej wymieniony poziom nakładów inwestycyjnych nie zawiera także ewentualnej realizacji inicjatyw strategicznych przez Spółkę.

 

POLITYKA DYWIDENDOWA

Zamiarem Zarządu LW Bogdanka S.A. jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Wysokość każdorazowo rekomendowanej przez Zarząd dywidendy będzie uzależniona od:

  • aktualnej sytuacji rynkowej,
  • generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
  • planowanych procesów inwestycyjnych,
  • prognozowanego poziomu zadłużenia Spółki.

 

Strategia LW Bogdanka wpisuje się w ogłoszoną w październiku 2016 roku strategię Grupy Enea, której przewodnim celem jest zbudowanie innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej, mogącej z sukcesem sprostać wyzwaniom rynku. Naszym najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest zbudowanie odpowiedniej synergii aktywów wydobywczo-wytwórczych na bazie Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz nowoczesnych mocy wytwórczych Grupy Enea, w tym przejmowanej właśnie przez nas Elektrowni Połaniec. Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec przyniesie szereg korzystnych synergii i umocni pozycję Grupy na rynku polskim. Chcemy także nadal wyznaczać trendy, jeśli chodzi o innowacje, zarówno w energetyce jak i – poprzez LW Bogdanka, odpowiedzialną za Obszar Wydobycie w Grupie – w sektorze górnictwa węgla kamiennego - powiedział Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu Enea S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej LW Bogdanka.

 

Ogłoszona przez nas strategia to uszczegółowienie kluczowych celów dla Obszaru Wydobycie przedstawionych w strategii Grupy Enea, opublikowanej w październiku 2016 roku. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych w naszej branży, przedstawiliśmy zarówno scenariusz bazowy, zakładający wydobycie na poziomie średnio ok. 8,5 mln ton rocznie w latach 2017-2025, jak i scenariusz elastycznego rozwoju, zakładający średnioroczną produkcję w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Analiza otoczenia rynkowego skłania nas do realizacji scenariusza elastycznego rozwoju - powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Podstawowymi filarami naszej strategii do roku 2025 będzie aktywne wykorzystanie synergii w obszarze wydobywczo-wytwórczym Kozienice-Bogdanka-Połaniec, jako kolejny etap procesu integracji w ramach Grupy ENEA oraz podwojenie bazy naszych zasobów operatywnych. Niezmiennie stawiamy także na innowacje, które są ważnym elementem DNA Bogdanki. Zamierzamy pozostać liderem efektywności i innowacyjnych rozwiązań w górnictwie, między innymi dzięki kontynuacji programu „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań” czy inicjatywom mającym na celu bardziej efektywną gospodarkę skałą płonną, czy wykorzystanie wysokowydajnego kompleksu przodkowego. Planujemy także zrealizować, wspólnie z Grupą Enea, studium wykonalności projektu technologii zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) – dodał Krzysztof Szlaga.

W perspektywie średnio i długoterminowej chcemy dzielić się wypracowywanymi zyskami z naszymi akcjonariuszami, przeznaczając do 50% jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy. Oczywiście naszym priorytetem, biorąc pod uwagę zmienne warunki rynkowe w naszej branży, jest zachowanie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego Spółki. Dlatego wysokość rekomendowanej dywidendy będzie przez nas każdorazowo wnikliwie analizowana – kontynuował Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

 

Jeszcze przed powstaniem Ministerstwa Energii podkreślałem na każdym kroku, że najlepszym pomysłem na zreformowanie polskiego górnictwa jest powiązanie wydobycia węgla z sektorem energetycznym. Od ponad roku, od kiedy powstało Ministerstwo Energii, jesteśmy konsekwentni w realizacji tego planu. Nasza konsekwencja w działaniu budzi coraz większe zaufanie rynku. Daje nadzieję na stabilizację. Symbioza energetyki z górnictwem jest możliwa i służy ich wzajemnym interesom. Przykład kopalni Bogdanki i koncernu Enea jest tego doskonałym przykładem. Udział właścicielski pozwala energetyce uzyskać dostęp do taniego surowca, a także stabilnych dostaw. Bogdanka także na tych relacjach korzysta, bo ma zagwarantowany zbyt swojego surowca. A planowany rozwój aktywów wytwórczych Enea Wytwarzanie jest gwarancją stabilizacji dla Bogdanki na kolejne lata. Należy także zauważyć, że w planach Enei jest budowa pierwszej w Europie elektrowni w technologii tzw. czystego węgla i to w bliskim sąsiedztwie kopalni Bogdanka. To kolejny przykład na racjonalność synergii energetyki i sektora węglowego. Liczę, że decyzje jakie podejmowane są obecnie w Unii Europejskiej pozwolą nam w dalszym ciągu korzystać z potencjału naszego sektora paliwowo-energetycznego przy produkcji czystej energii z węgla mówi Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

 

Zapraszamy również do sekcji Komunikatów Prasowych.

powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
16 sierpnia 2022
Imieniny:
Joachima, Nory, Stefana
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.