X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW Bogdanka S.A. po III kwartałach 2013: wydobycie i wyniki finansowe zgodne z planem

czwartek, 2013-11-07

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w III kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 539,40 mln zł  (wzrost o 11,05% w stosunku do III kwartału 2012 roku), zysk operacyjny (EBIT) sięgający 119,40 mln zł oraz zysk netto w wysokości 82,70 mln. Narastająco po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł, zysk operacyjny: 307,56 mln zł, a zysk netto: 224,73 mln zł.

Zysk brutto osiągnięty w III kwartale 2013 roku był najwyższym kwartalnym zyskiem brutto od IV kwartału 2011 roku, który był wyjątkowo korzystny dla Spółki. Rentowność zysku brutto za trzeci kwartał 2013 roku wyniosła 33,55%, czyli kształtowała się na poziomie wyższym niż w trzecim kwartale 2012 roku (26,45%), pomimo niekorzystnych tendencji rynkowych. Było to związane z konsekwentnie realizowaną polityką kontroli kosztów.


Na wyniki finansowe (EBIT) Grupy w III kwartale 2013 roku wpływ miała zmiana salda rezerw oraz zdarzenie jednorazowe, w postaci odpisu z tytuły trwałej utraty wartości elementów majątku Spółki. Zysk operacyjny Grupy skorygowany o powyższe zdarzenia osiągnął poziom 154,98 mln zł, czyli był wyższy o 58,14% od osiągniętego w tym samym okresie rok wcześniej. EBIT skorygowany za trzy kwartały 2013 roku wyniósł 376,01 mln zł, czyli był o 4,05% wyższy od wyniku za trzy kwartały 2012 r.

Osiągnięty w III kwartale 2013 roku poziom produkcji węgla handlowego sięgający 2,16 mln ton, czyli o 13,95% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej, był zgodny z założeniami Spółki. W efekcie wydobycie węgla handlowego po trzech kwartałach 2013 roku wyniosło 6,24 mln ton, co oznacza wzrost o 2,81% rok do roku.

Spółka koncentruje się na wdrażaniu ogłoszonej w czerwcu tego roku strategii na lata 2013-2020, której najważniejsze elementy to finalizacja, do 2015 roku, programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie wydobycia w stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 roku.


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po III kwartale 2013 oraz narastająco od początku roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. zł III kw. 2013 III kw. 2012 Zmiana I-III kw. 2013 I-III kw. 2012 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 539 395 485 70 11,05% 1 418 299 1 392 240 1,87%
Zysk brutto 180 982 128 487 40,86% 435 545 431 332 0,98%
Rentowność brutto (%) 33,55% 26,45% 26,84% 30,71% 30,98% -0,87%
EBITDA 201 791 202 900 -0,55% 548 341 569 776 -3,76%
Rentowność EBITDA (%) 37,41% 41,77% -10,44% 38,66% 40,93% -5,55%
EBIT 119 403 126 430 -5,56% 307 559 340 778 -9,75%
Rentowność EBIT (%) 22,14% 26,03% -14,94% 21,69% 24,48% -11,40%
EBIT skorygowany* 154 976 97 997 58,14% 376 014 361 385 4,05%
Rentowność EBIT skorygowana 28,73% 20,18% 42,37% 26,51% 25,96% 2,12%
Zysk netto 82 699 102 605 -19,40% 224 733 273 682 -17,89%
Rentowność netto (%) 15,33% 21,13% -27,45% 15,85% 19,66% -19,38%

         * EBIT Skorygowany – prezentuje wartość EBIT skorygowaną o saldo rezerw oraz zdarzenia jednorazowe


W III kwartale 2013 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody sięgające 539,4 mln zł, czyli o 11,05% wyższe niż rok wcześniej. Narastająco od początku roku sprzedaż wyniosła
1,42 mld zł i była o 1,84% wyższa od osiągniętej rok wcześniej.

Około 90% ze zrealizowanej sprzedaży węgla w okresie trzech kwartałów 2013 roku, w ujęciu wartościowym, odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNIG Termika S.A., Zakładami Azotowymi Puławy S.A., EDF Paliwa Sp. z o.o. oraz Elektrownią Ostrołęka S.A..

Koszt własny sprzedaży w trzecim kwartale 2013 roku wyniósł 395,02 mln zł. Oznacza to, że był wyższy o 1,58% w porównaniu z trzecim kwartałem roku poprzedniego, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży w tym okresie o 11,13% rdr. Kalkulowany jednostkowy koszt wytworzenia sprzedanego węgla spadł w III kwartale 2013 roku w stosunku do III kwartału 2012 roku o ok. 10%.

Rentowność zysku brutto za trzeci kwartał 2013 roku (33,55%) kształtowała się na poziomie wyższym niż w trzecim kwartale 2012 roku (26,45%) pomimo niekorzystnych tendencji rynkowych.


PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W III kwartale 2013 roku poziom produkcji węgla handlowego Spółki był zgodny z założeniami i sięgnął 2,16 mln ton, co oznacza, że kształtował się na poziomie o 13,95% wyższym do osiągniętego rok wcześniej. W efekcie produkcja węgla handlowego w całym pierwszym półroczu wyniosła 6,24 mln ton, co oznacza wzrost o 2,81% rok do roku.

Również osiągnięty w III kwartale poziom uzysku był zgodny z założeniami Spółki i wyniósł 68,7% (wobec 67,7% w III kwartale 2012 roku). Po trzech kwartałach poziom uzysku wyniósł 69,2%, wobec 70,7% w tym samym okresie rok wcześniej.  

Sprzedaż w III kwartale 2013 roku była zgodna z harmonogramami dostaw do klientów
i osiągnęła poziom niemal 2,28 mln ton, czyli była o 11,13% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej. Narastająco po trzech kwartałach sprzedaż wyniosła 6,08 mln ton, co oznacza wzrost o 2,63% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska:
•    W III kwartale 2013 r. wykonano 7,86 km chodników wobec 5,67 km rok wcześniej (wzrost o 39%)
•    W okresie trzech kwartałów 2013 roku wykonano 21,22 km chodników wobec 16,70 km w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 4,52 km, czyli 27,07%)

Stan zapasów węgla na poziomie 171,59 tys. ton na koniec trzeciego kwartału (spadek o 3,33% w porównaniu do stanu na koniec września 2012) odpowiadał w przybliżeniu
6-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z założeniami (zmiany poziomu zapasów w Spółce mają charakter sezonowy, co związane jest z realizowanym planem wydobycia i planem dostaw do klientów).


STRATEGIA

W czerwcu tego roku LW BOGDANKA ogłosiła strategię rozwoju na lata 2013 – 2020. Najważniejsze elementy strategii to finalizacja, do 2015 roku, programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie wydobycia w stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 roku. W efekcie zwiększenia wydobycia Spółka zamierza do 2015 roku osiągnąć 20% udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego w kraju.

LW BOGDANKA zamierza także pozostać liderem efektywności w górnictwie, między innymi poprzez budowę „inteligentnej kopalni”. Będzie to możliwe dzięki dalszemu rozwojowi systemu zarządzania gospodarką złoża oraz dalszej informatyzacji i automatyzacji ciągu produkcyjnego w Spółce. W połączeniu z ciągłym usprawnianiem organizacji pracy i rozwojem outsourcingu, ma to zaowocować zmniejszeniem jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 15% do 2017 roku (w ujęciu realnym).
 

Trzeci kwartał tego roku był dla nas kolejnym okresem realizacji planów wydobycia i sprzedaży oraz wypracowania solidnych wyników finansowych na wszystkich poziomach, pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Był to także okres konsekwentnej kontynuacji inwestycji, mających na celu podwojenie naszego potencjału produkcyjnego do 2015 roku.  Zrealizowaliśmy także szereg prac przygotowujących wydobycie w kolejnych kwartałach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w listopadzie planujemy uruchomić drugi kompleks strugowy, co oznacza, że jednocześnie pracować będą oba posiadane przez nas strugi. W efekcie nasze tegoroczne wydobycie będzie znacząco wyższe od osiągniętego rok wcześniej, jednak może się okazać, że nie osiągniemy jego górnego, deklarowanego wcześniej pułapu, ze względu na pojawienie się przejściowych trudnych warunków geotechnicznych  na jednej ze ścian w tym kwartale. Szacujemy, że poziom produkcji węgla handlowego w tym roku może sięgnąć 8,4-8,6 mln ton. Jednocześnie podtrzymujemy plan osiągnięcia zdolności produkcyjnej na poziomie 11,5 mln ton w 2015 roku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.
powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
14 sierpnia 2022
Imieniny:
Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.