X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Bardzo dobry II kwartał - półroczne wyniki Bogdanki

czwartek, 2013-08-29
 

 
LW BOGDANKA S.A. PO I PÓŁROCZU 2013: BARDZO DOBRY II KWARTAŁ, WYDOBYCIE I WYNIKI FINANSOWE ZGODNE Z PLANEM
Bardzo dobry II kwartał - półroczne wyniki Bogdanki

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w II kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 448,15 mln zł  (wzrost o 4,41% w stosunku do II kwartału 2012 roku), zysk operacyjny sięgający 100,72 mln zł (wzrost o 5,96% w porównaniu do II kwartału 2012 roku) oraz zysk netto w wysokości 72,11 mln zł (wzrost o 0,34% wobec II kwartału 2012 roku). Narastająco po pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 878,90 mln zł, zysk operacyjny: 188,16 mln zł, a zysk netto: 142,03 mln zł.

Osiągnięty w II kwartale 2013 roku poziom produkcji węgla handlowego sięgający 2,05 mln ton, czyli o 2,79% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej, był zgodny z założeniami Spółki. W efekcie produkcja węgla handlowego w całym pierwszym półroczu wyniosła 4,08 mln ton. 

Spółka koncentruje się obecnie na wdrażaniu ogłoszonej w czerwcu tego roku strategii na lata 2013-2020, której najważniejsze elementy to finalizacja, do 2015 roku, programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie wydobycia w stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 roku.


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po II kwartale 2013 oraz pierwszym półroczu 2013 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. zł II kw. 2013 II kw. 2012 Zmiana I-II kw. 2013 I-II kw. 2012 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 448 146 429 236 +4,41% 878 904 906 538 -3,05%
Zysk brutto 133 771 126 916 5,40% 254 563 302 845 -15,94
Rentowność brutto 29,85% 29,57% 0,95% 28,96% 33,41% -13,32%
EBITDA 176 214 167 830 +5,00% 346 550 366 876 -5,54%
Rentowność EBITDA 39,32% 39,10% +0,56% 39,43% 40,47% -2,57%
Zysk operacyjny (EBIT) 100 718 95 051 +5,96% 188 156 214 348 -12,22%
Rentowność EBIT (%) 22,47% 22,14% +1,49% 21,41% 23,64% -9,43%
Zysk netto 72 108 71 867 +0,34% 142 034 171 077 -16,98%
Rentowność netto (%) 16,09% 16,74% -3,88% 16,16% 18,87% -14,36%

W II kwartale 2013 r. Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe na wszystkich poziomach.

Przychody w tym okresie sięgnęły 448,15 mln zł, czyli były o 4,41% wyższe niż rok wcześniej, na co miały głównie wpływ wyższe przychody ze sprzedaży węgla (wyższa ilościowa sprzedaż węgla przy nieznacznie niższej cenie sprzedaży węgla). W całym półroczu sprzedaż wyniosła 878,90 mln ton i była nieznacznie niższa od osiągniętej rok wcześniej (o 3,05%).

Około 90% ze zrealizowanej w I półroczu 2013 roku sprzedaży węgla, w ujęciu wartościowym, odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNIG Termika S.A., Zakładami Azotowymi Puławy S.A., EDF Paliwa Sp. z o.o. oraz Elektrownią Ostrołęka S.A..

Zysk brutto za II kwartał 2013 wyniósł 133,77 mln zł, czyli był o 5,40% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2012 roku.

Rentowność EBIT za II kwartał 2013 kształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym w stosunku do II kwartału 2012 (22,47% wobec 22,14%).

Spółka osiągnęła zysk netto za II kwartał 2013 w wysokości 72,11 mln zł, czyli nieznacznie wyższy od ubiegłorocznego (wzrost o 0,34%).

Z kolei zysk netto za I półrocze 2013 r. osiągnął wartość 142,03 mln zł, co stanowi spadek o ok. 17% w stosunku do I półrocza 2012 r.

Nieznacznie słabsze wyniki pierwszego półrocza 2013 roku w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie 2012 roku związane były z tym, że I kwartał 2012 roku był okresem wyjątkowo dobrym dla Spółki, zarówno pod względem charakterystyki eksploatowanego w tamtym okresie złoża, jak i większej liczby dni produkcyjnych i rekordowych wyników pracy wysokowydajnego kompleksu strugowego, co wpłynęło na wynik całego pierwszego półrocza 2012 roku.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W II kwartale 2013 roku poziom produkcji węgla handlowego Spółki był zgodny z założeniami i sięgnął 2,05 mln ton, co oznacza, że kształtował się na poziomie o 2,79% wyższym do osiągniętego rok wcześniej. W efekcie produkcja węgla handlowego w całym pierwszym półroczu wyniosła 4,08 mln ton.

Również osiągnięty poziom uzysku był zgodny z założeniami Spółki i wyniósł 70,54% (wobec 68,54% w I kwartale tego roku oraz 72,19% w II kwartale 2012 roku). W całym pierwszym półroczu poziom uzysku wyniósł 69,54%.

Sprzedaż w II kwartale 2013 roku była zgodna z harmonogramami dostaw do klientów i osiągnęła poziom niemal 1,95 mln ton, czyli była o 8,42% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej. W całym I półroczu sprzedaż wyniosła 3,81 mln ton, co oznacza spadek o 1,86% w porównaniu do I półrocza 2012.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska:
•    W II kwartale 2013 r. wykonano 6,52 km chodników wobec 5,17 km rok wcześniej (wzrost o 26,11%)
•    W I półroczu 2013 roku wykonano 13,36 km chodników wobec 11,03 km w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 2,33 km, czyli 21,14%)

Stan zapasów węgla na poziomie 291 tys. ton na koniec I półrocza (spadek o 9,48% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2012) odpowiadał 11-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z założeniami (zmiany poziomu zapasów w Spółce mają charakter sezonowy, co związane jest z realizowanym planem wydobycia i planem dostaw do klientów).

STRATEGIA

W czerwcu tego roku LW BOGDANKA ogłosiła strategię rozwoju na lata 2013 – 2020. Najważniejsze elementy strategii to finalizacja, do 2015 roku, programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie wydobycia w stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 roku. W efekcie zwiększenia wydobycia Spółka zamierza do 2015 roku osiągnąć 20% udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego w kraju.

LW BOGDANKA zamierza także pozostać liderem efektywności w górnictwie, między innymi poprzez budowę „inteligentnej kopalni”. Będzie to możliwe dzięki dalszemu rozwojowi systemu zarządzania gospodarką złoża oraz dalszej informatyzacji i automatyzacji ciągu produkcyjnego w Spółce. W połączeniu z ciągłym usprawnianiem organizacji pracy i rozwojem outsourcingu, ma to zaowocować zmniejszeniem jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 15% do 2017 roku (w ujęciu realnym).

Spółka zamierza także wykorzystać potencjalne synergie z producentami energii i analizuje dwa projekty: modernizację i rozbudowę Łęczyńskiej Energetyki oraz współpracę z Grupą GDF SUEZ Polska Energia w ramach projektu budowy elektrowni o mocy 500 MWe w bliskim sąsiedztwie LW BOGDANKA.

Spółka ogłosiła także politykę dywidendową na najbliższe lata – zakłada ona przeznaczenie na wypłatę dywidendy 60% skonsolidowanego zysku netto za lata 2013 -2015.

Drugi kwartał tego roku był dla Spółki okresem realizacji planów wydobycia i sprzedaży oraz wypracowania bardzo dobrych wyników finansowych na wszystkich poziomach, pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Był to także okres, w którym zrealizowaliśmy szereg prac udostępniających, przygotowujących wydobycie w kolejnych kwartałach, m.in. wykonując o 26% więcej chodników niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przeprowadziliśmy także przezbrojenie naszego wysokowydajnego kompleksu strugowego i pod koniec czerwca rozpoczął on pracę na nowej ścianie w Stefanowie - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Obecnie koncentrujemy się na kontynuacji zaplanowanych inwestycji, związanych z dalszym zwiększaniem naszego potencjału produkcyjnego – ich łączna wartość w tym roku może sięgnąć ok. 624 mln zł. Pracujemy także nad wdrażaniem pozostałych elementów naszej ogłoszonej w czerwcu strategii na lata 2013 - 2020 -  dodał Zbigniew Stopa.

 

powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
17 sierpnia 2022
Imieniny:
Anity, Elizy, Mirona
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.