X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Podsumowanie IQ2013 - zgodnie z założeniami

czwartek, 2013-05-09
 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. PO 1Q2013 ROKU:
WYDOBYCIE I WYNIKI FINANOWE ZGODNE Z PLANEM


Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości niemal 430,8 mln zł,  zysk operacyjny sięgający 87,4 mln zł oraz zysk netto w wysokości 69,9 mln zł.  Wyniki Spółki są zgodne z założeniami.

Osiągnięte w I kwartale 2013 roku wydobycie na poziomie 2,03 mln ton, czyli na poziomie porównywalnym do osiągniętego rok wcześniej, również było zgodne z założeniami Spółki.

Obecny wysoki poziom wydobycia jest efektem konsekwentnie wdrażanej przez Spółkę strategii, której głównym celem jest zwiększenie poziomu wydobycia do
ok. 11,5 mln ton rocznie po zakończeniu inwestycji w Polu Stefanów (z niemal 5,84 mln ton w 2011 roku), a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.

Na koniec 2012 roku udział sprzedaży Spółki w rynku węgla energetycznego w kraju sięgnął już ponad 14%, w porównaniu do ok. 10% na koniec 2011 roku.  WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY


Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po I kwartale 2013 przedstawia tabela poniżej:
 W tys. zł
 I kw. 2013  I kw. 2012  I kw. 2011
 Zmiana
2013/2012
Zmiana
2013/2011
Przychody ze sprzedaży430 758
477 302
309 961
-10%
+39%
Zysk brutto
120 792
175 929
72 818
-31%
+66%
EBITDA170 336
199 046
77 906
-14%
+119%
Zysk operacyjny (EBIT)
87 438
119 297
43 698
-27%
+100%
Zysk netto69 926
99 210
35 958
-30%
+95%

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW Bogdanka w I kwartale 2013 roku tradycyjnie była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta wygenerowała  95,33% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 96,87%).

Ponad 80% ze zrealizowanej sprzedaży węgla, w ujęciu wartościowym, odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A. – Grupa ENEA SA, GDF Suez Energia SA, PGNIG Termika oraz Elektrownią Ostrołęka.

Słabsze wyniki pierwszego kwartału 2013 roku w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie 2012 roku związane były z tym, że I kwartał 2012 roku był okresem wyjątkowo dobrym dla Spółki, zarówno pod względem charakterystyki eksploatowanego w tamtym okresie złoża, jak i większej liczby dni produkcyjnych i rekordowych wyników pracy wysokowydajnego kompleksu strugowego.


WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI LW BOGDANKA


Wskaźniki rentowności Spółki w I kwartale 2013 były niższe niż w tym samym okresie 2012 roku (co było związane z faktem, że I kwartał 2012 roku był dla Spółki wyjątkowo korzystny), ale utrzymywały się na dobrym poziomie, w większości przypadków nieznacznie wyższym od osiągniętego w całym 2012 roku.
 
Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA przedstawia tabela poniżej:
 Wyszczególnienie
  I kw. 2013  I kw. 2012Zmiana [p.p.]
2013/2012
Zmiana [%]
2013/2012
Rentowność sprzedaży brutto28,04%
36,86%
-8,82
-23,93%
Rentowność EBITDA39,54%
41,70%
-2,16
-5,18%
Rentowność EBIT
20,30%
24,99%
-4,69
-18,77%
Rentowność brutto
20,30%
25,92%
-5,62
-21,68%
Rentowność netto
16,23%
20,79%
-4,56
-21,93%
Rentowność aktywów (ROA)2,00%
3,13%
-1,13
-36,10%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)3,00%
4,53%
-1,53
-33,77%

Rentowność sprzedaży brutto Grupy LW BOGDANKA spadła z 36,86% w 1Q2012 do 28,04% w 1Q2013. Na zmianę wartości tego wskaźnika miała wpływ ujemna dynamika uzyskanych przychodów w stosunku do wzrostu poniesionych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

W analizowanym okresie rentowność EBIT wyniosła 20,30%, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,69 p.p. Za zmianę wartości opisywanego wskaźnika odpowiedzialne są, poza przyczynami opisanymi w rentowności sprzedaży brutto, także wyższe koszty sprzedaży i administracyjne. 

Rentowność EBITDA w I kwartale 2013 roku wyniosła 39,54% czyli była zbliżona do poziomu z tego samego okresu ubiegłego roku. Amortyzacja Grupy Kapitałowej za I kwartał 2013 rok wyniosła 82,89 mln zł wobec 79,75 mln zł rok wcześniej.

Rentowność netto prowadzonej działalności Grupy Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wyniosła za I kwartał 2013 r. 16,23%, wobec 20,79% za I kwartał 2012 r.


PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA


W I kwartale 2013 roku poziom wydobycia węgla handlowego Spółki był zgodny z założeniami Spółki i sięgnął 2,03 mln ton, co oznacza, że kształtował się na poziomie porównywalnym do osiągniętego rok wcześniej. Również osiągnięty poziom uzysku był zgodny z założeniami i wyniósł 68,5%.

Sprzedaż w I kwartale 2013 roku była zgodna z harmonogramami dostaw do klientów
i osiągnęła poziom niemal 1,86 mln ton, czyli była o 10,74% niższa od zanotowanej rok wcześniej. Stan zapasów węgla na poziomie 172 tys. ton na koniec I kwartału odpowiadał siedmiodniowej produkcji Spółki i był zgodny z założeniami.


STRATEGIA


Celem strategicznym rozwoju LW BOGDANKA S.A. niezmiennie pozostaje budowanie oraz wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez:
  1. uzyskanie dostępu do nowych zasobów oraz zwiększenie poziomu wydobycia węgla w oparciu o rozbudowę Pola Stefanów,
  2. utrzymanie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla, w szczególności dla energetyki zawodowej, na obszarze wschodniej Polski,
  3. wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w wyniku obniżania kosztów jednostkowych wydobycia i produkcji.

Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Spółkę to:
  1. podwojenie potencjału produkcyjnego węgla do ok. 11,5 mln ton po zakończeniu inwestycji w Polu Stefanów (z prawie 5,84 mln ton w 2011 roku), a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
  2. poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
  3. zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
  4. działania z zakresu ochrony środowiska.

 1_800Rok 2013 rozpoczęliśmy zgodnie z założeniami, uzyskując w pierwszych trzech miesiącach planowane poziomy wydobycia i satysfakcjonujące poziomy uzysku. Również wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku oceniam jako zadowalające. Ich niższy poziom w porównaniu do I kwartału 2012 związany był z tym, że I kwartał ubiegłego roku roku był okresem wyjątkowo dobrym dla Spółki, zarówno pod względem charakterystyki eksploatowanego w tamtym okresie złoża, jak i większej liczby dni produkcyjnych i rekordowych wyników pracy kompleksu strugowego w lutym i marcu 2012 roku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.
Obecnie koncentrujemy się na kontynuacji zaplanowanych inwestycji, związanych z dalszym zwiększaniem naszego potencjału produkcyjnego. Planujemy m.in. wykonanie w tym roku ponad 30 km wyrobisk chodnikowych. Pracujemy także nad przezbrojeniem naszego wysokowydajnego kompleksu strugowego, tak aby mógł rozpocząć pracę w czerwcu w nowej ścianie w Stefanowie - dodał Zbigniew Stopa.


powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
17 sierpnia 2022
Imieniny:
Anity, Elizy, Mirona
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.