X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Zmiana składu Zarządu VII kadencji oraz powołanie Zarządu na VIII kadencję

piątek, 2013-01-25
W dniu 25.01.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały wsprawie zmian w składzie Zarządu VII kadencji oraz powołania Zarządu na VIII kadencję. Zmiany wprowadzone w wyniku podjętych uchwał opatrzone komentarzem Rady Nadzorczej prezentujemy poniżej:

"W związku z dokonaną już zmianą na stanowisku Prezesa Zarządu oraz nadchodzącym upływem kadencji Zarządu w dotychczasowym składzie, Rada Nadzorcza dokonała rekonstrukcji jego składu oraz powołała Zarząd nowej kadencji.

Z dniem 4 marca br. do składu Zarządu VII kadencji dołączy pan Roger de Bazelaire, a w dniu 11 marca pan Krzysztof Szlaga. Po wejściu w życie tych zmian, Zarząd VII kadencji będzie pracował w następującym składzie:

- pan Zbigniew Stopa - Prezes Zarządu,

- pan Waldemar Bernaciak - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,

- pan Roger de Bazelaire - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,

- pani Krystyna Borkowska - Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy,

- pan Krzysztof Szlaga - Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji oraz

- pan Lech Tor - Członek Zarządu wybierany przez pracowników.

Od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 r. będzie pracował Zarząd VIII kadencji w składzie:

- pan Zbigniew Stopa - Prezes Zarządu,

- pan Waldemar Bernaciak - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,

- pan Roger de Bazelaire - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,

- pan Krzysztof Szlaga - Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji."


Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i stanowisk zajmowanych przez powołanych członków Zarządu LW BOGDANKA S.A., wraz z przebiegiem ich kariery zawodowej:

Zbigniew STOPA – Prezes Zarządu

Pan Zbigniew Stopa jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalnością Technika eksploatacji złóż. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych (podstawy ekonomiki, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse dla menadżerów) oraz ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP.
Cała kariera zawodowa Pana Zbigniewa Stopy jest związana z Lubelskim Węglem BOGDANKA S.A. oraz jej poprzednikami. W latach 1984 – 1985 odbył staż pod ziemią, w latach 1985 – 1987 pracował na stanowisku nadgórnika pod ziemią. W lutym 1987 roku objął stanowisko Sztygara zmianowego pod ziemią, a pod koniec tego samego roku Sztygara oddziałowego pod ziemią. W latach 1991 – 2006 pełnił funkcję Nadsztygara górniczego pod ziemią. Od maja do grudnia 2006 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Robót Górniczych pola Nadrybie. W dniu 15 grudnia 2006 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji. 27 września 2012 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Zbigniewowi Stopie funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. Od 23.11.2012 roku Pan Zbigniew Stopa pełni funkcję Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
Pan Zbigniew Stopa posiada kwalifikacje zatwierdzone przez Urząd Górniczy: Kierownik działu górniczego (1997 r.), Osoba wyższego dozoru ruchu (1991 r.) oraz w 2007 r. został powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.
Według złożonego oświadczenia, Pan Zbigniew Stopa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec LW „Bogdanka” S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do LW „Bogdanka” S.A.

Waldemar BERNACIAK - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

Pan Waldemar Bernaciak jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1979 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika w zakresie: górnictwo i geologia, specjalność: Projektowanie i budowa zakładów górniczych. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i logistyki na University of Illinois at Urbana – Champaign. W 2001 roku ukończył Szkołę Controllingu w Katowicach. Uczestniczył ponadto w wielu szkoleniach specjalistycznych (m.in. z zakresu planowania górniczego i kierowania produkcją w kopalni węgla kamiennego na Politechnice Śląskiej, logistyki, gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie oraz optymalizacji zapasów). Ukończył także kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Od początku swojej kariery jest związany z branżą górniczą. W latach 1979 – 1997 zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Górniczego „WSCHÓD” i jego następcach prawnych, gdzie pełnił funkcję od stażysty poprzez nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, starszego specjalistę ds. górniczych i inżynieryjno – budowlanych, do nadsztygara górniczego (zastępcy Kierownika robót górniczych). Od 1997 roku, przez 10 lat pełnił funkcję Kierownika Działu Gospodarki Materiałami i Maszynami w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A., a w okresie luty – sierpień 2007 Kierownika Działu Logistyki. W sierpniu 2007 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Rozbudowy Kopalni, Handlu i Logistyki. Następnie pełnił przez kilka miesięcy funkcję p.o. Prezesa Zarządu – dyrektora Naczelnego. W dniu 16 lutego 2008 roku powrócił na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora ds. Rozbudowy Kopalni, Handlu i Logistyki. W październiku 2008 został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki i tę funkcję pełni do dzisiaj.
Pan Waldemar Bernaciak posiada zatwierdzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie: Osoba dozoru niższego górniczego, osoba dozoru średniego górniczego, osoba dozoru wyższego górniczego, osoba kierownictwa – kierownik robót górniczych.
Według złożonego oświadczenia, Pan Waldemar Bernaciak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec LW „Bogdanka” S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do LW BOGDANKA S.A.

Roger DE BAZELAIRE - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych 

Pan Roger de Bazelaire posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie inwestycji i finansów operacyjnych dla spółek działających na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Roger de Bazelaire mieszka w Polsce od 1995 r. Pracował dla Dresdner Kleinwort Capital jako Dyrektor ds. Inwestycji, gdzie był odpowiedzialny za restrukturyzację i rozwój portfela firm przemysłowych (1995-2002). Następnie dołączył do zespołu Telekomunikacji Polskiej S.A., największego polskiego operatora telefonicznego notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w charakterze Dyrektora Finansowego i członka Zarządu (2002-2005). W latach 2009-2011, był Dyrektorem Finansowym i członkiem Zarządu Canal + Cyfrowy – wiodącej platformy płatnej telewizji w Polsce.Roger de Bazelaire nabywał także doświadczenia na stanowisku Dyrektora Finansowego w Rosji (telefonia), Rumunii i Bułgarii (handel detaliczny). Na początku kariery, pracował sześć lat w dziale księgowości i finansów przy projektach infrastrukturalnych w Ameryce Łacińskiej dla francuskiej grupy budowlanej Spie-Batignolles.
Roger de Bazelaire jest obywatelem Francji i urodził się w 1955 r. Ukończył studia na HEC Paris w zakresie biznesu i finansów (Master Grande Ecole - 1978 r.) oraz na Universite de Paris–Sorbonne (studia licencjackie z filozofii – 1979 r.). Poza rodzimym językiem francuskim, Roger de Bazelaire płynnie posługuje się również angielskim, hiszpańskim i polskim.
Według złożonego oświadczenia, Pan Roger de Bazelaire nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec LW „Bogdanka” S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do LW BOGDANKA S.A.

Krzysztof SZLAGA - Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji

Pan Krzysztof Szlaga ma 36 lat. W 2001 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Finansów i Bankowości. W 2001 r. uzyskał również tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii.
Od 2001 r. Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 r. przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o., jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 – 2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarzadu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W latach 2010 -2012 pełnił on funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A.
Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim.
Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Szlaga nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec LW „Bogdanka” S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do LW BOGDANKA S.A.
powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
17 sierpnia 2022
Imieniny:
Anity, Elizy, Mirona
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.