X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW BOGDANKA po trzech kwartałach 2012

środa, 2012-11-07


Bogdanka, 7 listopada 2012

KOMUNIKAT PRASOWY


LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012:
BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE ORAZ  POZIOM WYDOBYCIA PO RAZ PIERWSZY W HISTORII FIRMY PRZEKRACZAJĄCY 6 MLN TON


Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po trzech kwartałach 2012 roku przychody w wysokości prawie 1,4 mld zł, czyli o 60,8% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Skonsolidowany zysk operacyjny był wyższy od osiągniętego rok wcześniej o blisko 233% i wyniósł 338,5 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 276,9 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 215%. Tym samym po trzech kwartałach 2012 roku Spółka przekroczyła już poziom wyników finansowych wypracowanych w całym 2011 roku.

Osiągnięte po trzech kwartałach wydobycie na poziomie 6,07 mln ton było wyższe o 58,3% od osiągniętego w tym samym okresie rok wcześniej.

W okresie trzech kwartałów tego roku Spółka istotnie poprawiła także wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach, w porównaniu do osiągniętych rok wcześniej. Rentowność netto wzrosła blisko dwukrotnie i po trzech kwartałach 2012 roku sięgnęła 19,9%.

Osiągnięty wzrost wydobycia oraz wyników finansowych jest efektem konsekwentnie wdrażanej przez Spółkę strategii, której głównym celem jest zwiększenie poziomu wydobycia do 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku (z 5,8 mln ton w 2010 roku), a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po trzech kwartałach 2012 r. przedstawia tabela poniżej:
 W tys. zł
 III kw. 2012  III kw. 2011  Zmiana  I-III kw. 2012
  I-III kw. 2011
 Zmiana
Przychody ze sprzedaży485 702
283 68071,21%1 392 240865 76160,81%
Zysk brutto
127 78761 264108,58%429 232182 880134,71%
EBITDA202 13375 477167,81%
567 476220 662157,17%
Zysk operacyjny125 66331 282
301,71%338 478101 691232,85%
Zysk przed opodatkowaniem127 78732 070298,46%341 145109 099
212,69%
Zysk netto
103 69025 880300,66% 276 937
88 043214,55%
Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW Bogdanka w trzech kwartałach 2012 roku była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta wygenerowała w pierwszym kwartale 96,84% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 93,03%). Wzrost przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną wyższej o 50,29% ilości sprzedanego węgla, przy wyższej jednostkowej cenie sprzedaży.

Blisko 75% ze zrealizowanej sprzedaży węgla, w ujęciu wartościowym, odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Elektrownią Ostrołęka SA, i Grupą Ożarów.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI LW BOGDANKA

W trakcie trzech kwartałów 2012 roku Spółka istotnie poprawiła wszystkie wskaźniki rentowności, w porównaniu do tego samego okresu roku 2011.
 
Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA przedstawia tabela poniżej:
 Wyszczególnienie
  I-III kw. 2012  I-III kw. 2011Zmiana [p.p.]
2012/2011
Zmiana
2012/2011
Rentowność sprzedaży brutto30,83%
21,12%9,71 45,98%
Rentowność EBITDA40,76%25,49%15,2759,91%
Rentowność EBIT
24,31%11,75%
12,56
106,89%
Rentowność brutto
24,50%12,60%11,90 94,44%
Rentowność netto
19,89%10,17%
9,72 95,58%
Rentowność aktywów (ROA)8,56%3,09%
5,47
 177,02%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)12,51%4,43%
8,08
 182,39%


Rentowność sprzedaży brutto Grupy LW BOGDANKA wzrosła z 21,12% (za 3 kwartały 2011 r.) do 30,83% (za 3 kwartały 2012 r.). Na zmianę wartości tego wskaźnika miał wpływ wyższy (w ujęciu nominalnym) wzrost uzyskanych przychodów w stosunku do poniesionych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów - przełożyło się to także na wzrost zysku brutto.

W analizowanym okresie rentowność EBIT wyniosła 24,31%, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12,56 p.p. Zmiana wartości tego wskaźnika związana jest z zanotowanym wzrostem zysku brutto, realizowanym poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży węgla.

Rentowność EBITDA wzrosła z 25,49% do 40,76%. Na zmianę tę wpływ miała, poza rosnącym wynikiem operacyjnym, rosnąca wartość amortyzacji (z 118,97 mln zł po trzech kwartałach 2011 roku do 229 mln zł po trzech kwartałach roku 2012).

Rentowność brutto za 3 kwartały 2012 roku wyniosła 24,50% i była wyższa od tej za 3 kwartały 2011 roku o 11,90 p.p.

Rentowność netto prowadzonej działalności Grupy Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za 3 kwartały 2012 r. wyniosła 19,89%, wobec 10,17% za 3 kwartały 2011 r., co oznacza wzrost rdr. o niemal 100%.

Wzrost rentowności aktywów (z 3,09% za 3 kwartały 2011 r. do 8,56% za 3 kwartały 2012 r.) jest konsekwencją wyższej dynamiki zysku netto w stosunku do przyrostu wartości aktywów Grupy. Widoczne są już efekty gospodarczego wykorzystania majątku dotychczas wytwarzanego przez Spółkę.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku rentowności aktywów, wzrost rentowności kapitałów własnych (z 4,43% do 12,51%) spowodowany jest przez wyższy zysk netto (o 214,55%); nominalnie zysk netto wzrósł o 188,9 mln zł, natomiast kapitały własne o 140,9 mln zł.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W okresie trzech kwartałów 2012 r. poziom wydobycia węgla handlowego Spółki po raz pierwszy przekroczył 6 mln ton, (sięgając 6,07 mln ton) i był wyższy o 58,29% od osiągniętego w tym samym okresie rok wcześniej (3,8 mln ton). Wzrost wydobycia węgla handlowego o niemal 60% nastąpił przy wzroście wydobycia brutto o niecałe 43% – oznacza to, że w trakcie trzech kwartałów 2012 roku Spółka uzyskała wyższy wskaźnik uzysku ogółem, niż to miało miejsce w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Sprzedaż w okresie trzech kwartałów tego roku osiągnęła poziom 5,9 mln ton, czyli była o 50,29% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Zapasy węgla LW BOGDANKA na dzień 30 września 2012 wyniosły 166,1 tys. ton, czyli były wyższe o 570,9% od tych zanotowanych w tym samym okresie rok wcześniej.

Powyższy poziom zapasów odpowiada niespełna siedmiodniowemu wydobyciu węgla handlowego.
 
STRATEGIA

Celem strategicznym rozwoju LW BOGDANKA S.A. niezmiennie pozostaje budowanie oraz wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez:
a) uzyskanie dostępu do nowych zasobów oraz zwiększenie poziomu wydobycia węgla w oparciu o rozbudowę Pola Stefanów,
b)  utrzymanie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla, w szczególności dla energetyki zawodowej, na obszarze wschodniej Polski,
c)  wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w wyniku obniżania kosztów jednostkowych wydobycia i produkcji.

Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Spółkę to:
a) podwojenie potencjału produkcyjnego węgla do 11,5 mln ton w 2014 roku (z 5,8 mln ton w 2010 roku), a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
b) poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
c) zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
d) działania z zakresu ochrony środowiska.

W procesie IPO i w ponad trzyletniej giełdowej historii spółki, mówiliśmy inwestorom i akcjonariuszom, że Bogdanka to dobry biznes. Wiemy jak go prowadzić. Rynek nam zaufał. Nasze wyniki, po trzech kwartałach przekraczające już poziom wypracowany w całym 2011 roku; rosnące wskaźniki rentowności, które zbliżają się do zaplanowanych wielkości na wszystkich poziomach oraz sukcesywna obniżka kosztów jednostkowych pokazują, że warto było nam zaufać i że konsekwentnie budujemy wartość spółki dla akcjonariuszy” - powiedział Zbigniew Stopa, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych LW BOGDANKA S.A.

Pod koniec października zakończyliśmy instalację drugiego kompleksu strugowego do eksploatacji cienkich pokładów węgla. Jesteśmy obecnie w fazie rozruchu technologicznego urządzenia i prowadzimy prace przygotowawcze pod ziemią do uruchomienia wydobycia z kolejnych ścian – dodał Zbigniew Stopa.

Dalszych informacji udzielają:

Tomasz Zięba, Rzecznik prasowy LW BOGDANKA S.A.
tel. (81) 462 56 04
e-mail: tzieba@lw.com.pl  

Magda Kołodziejczyk, M+G
tel. (22) 416 01 02, 501 16 88 07
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  

LW BOGDANKA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. W 2011 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,84 mln ton, a po trzech kwartałach 2012 r.: 6,07 mln ton.

LW BOGDANKA prowadzi działalność górniczą  w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Produkcję dodatkową Spółki stanowi cegła elewacyjna, produkowana w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał  karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER”.  

Kopalnia BOGDANKA zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW BOGDANKA to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.  

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

.    
Więcej informacji na www.bogdanka.eu

powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
16 sierpnia 2022
Imieniny:
Joachima, Nory, Stefana
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.