X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

SPRZEDAŻ WĘGLA

 

Zapraszamy firmy zainteresowane podjęciem stałej współpracy z kopalnią Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. związanej z dystrybucją węgla energetycznego na zasadach Autoryzowanego Sprzedawcy Węgla.

Przesłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez pracowników naszego Działu Sprzedaży Węgla. Po zakwalifikowaniu zgłoszenia, skontaktuje się z Państwem nasz przedstawiciel handlowy.

Dane adresowe
* Nazwa firmy:
* NIP (same cyfry, max 10 znaków):
* REGON (same cyfry, max 9 znaków):
* ulica, numer (lub miejscowość i numer):
* Kod pocztowy:
* Miejscowość/ Poczta:
* Telefon komórkowy (same cyfry, bez prefiksu kraju):
 Telefon stacjonarny (same cyfry):
 Faks (same cyfry):
* Adres e-mail:
Powtórz adres e-mail:
Załączniki
 Skan dokumentu rejestrowego (KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej):
Maksymalna wielkość: 5 MB
 Skan dokumentu NIP:
Maksymalna wielkość: 5 MB
 Skan dokumentu REGON:
Maksymalna wielkość: 5 MB
* Skan dokumentu o posiadaniu statusu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (PPW) - potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako PPW (wystawione przez właściwy Urząd Celny):
Maksymalna wielkość: 5 MB
Pozostałe informacje
* Jaki łączny wolumen węgla (wszystkie sortymenty) Państwa firma wprowadza na rynek (w tonach)?:
* Czy Państwa firma jest ASW takich dostawców jak:
Polska Grupa Górnicza (PGG)
Jastrzębska Spółka Węglowa
Tauron-Wydobycie (Południowy Koncern Węglowy)
Węglokoks
Inny
* Czy sprzedaż węgla jest jedyną Państwa działalnością?: Tak
Nie
 Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedź brzmiała "NIE" to proszę podać czym jeszcze zajmuje się Państwa firma:
* Ile punktów sprzedaży (placów składowych) posiada Państwa firma?: 1
2
3
4
więcej niż 4
* Jaką infrastrukturą dysponuje Państwa firma?:
utwardzony plac składowy
waga samochodowa
waga kolejowa
wywrotnica wagonów
przenośniki taśmowe
przesiewacz węgla
ładowarka
pomieszczenia biurowe
* Czy Państwa skład opału zlokalizowany jest w pobliżu bocznicy kolejowej, z której możecie Państwo korzystać?: Tak
Nie
* Czy Państwa firma na bieżąco reguluje zobowiązania w stosunku do ZUS, US?: Tak
Nie
Dodatkowe informacje
* Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie:
* Zgłoszenie ważne przez (okres przetwarzania danych):
Bezterminowo
*  Po zapoznaniu się z treścią zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej oraz z treścią niniejszej zgody, na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, (dalej: RODO) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210, w celu nawiązania i prowadzenia stałej współpracy z Administratorem związanej z dystrybucją węgla energetycznego na zasadach Autoryzowanego Sprzedawcy Węgla, w tym w celu otrzymywania informacji w ramach marketingu produktów własnych Administratora, m.in. drogą elektroniczną i telefoniczną. Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości treść zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej, w tym oświadczam, że mam świadomość, że mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
-----------------------------------------------------------------------------
* (UWAGA: brak zaznaczenia powyższego check box’a jest równoznaczne z brakiem zgody na opisane poniżej przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co skutkuje brakiem możliwości wysyłki niniejszego formularza)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorem Pana/Pani danych osobowych: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lw.com.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania i prowadzenia stałej współpracy z Administratorem związanej z dystrybucją węgla energetycznego na zasadach Autoryzowanego Sprzedawcy Węgla, w tym w celu otrzymywania informacji w ramach marketingu produktów własnych Administratora, m.in. drogą elektroniczną i telefoniczną, w szczególności informacji o promocjach i najnowszych warunkach w ofercie handlowej naszej Spółki (Administratora) – w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi nam realizację wskazanego wyżej celu przetwarzania danych, w tym wysłanie formularza.

Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez wybrany przez Pana /Panią okres. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
* - wymagane pola formularza
Kod zabezpieczający:


 

       

Kalendarium
Dziś jest:
04 lipca 2020
Imieniny:
Aureli, Malwiny, Zygfryda
ISO 9001, 14001, 18001
Każdy etap naszej produkcji poddawany jest ciągłemu, wnikliwemu nadzorowi specjalistów. Efektem tego są przyznane certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, BS OHSAS 18001
 
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.