X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Lokalizacja kopalni „Bogdanka” wymusza niezwykle staranną dbałość o środowisko. Cała infrastruktura kopalni oraz obszary górnicze Puchaczów V i Stręczyn oraz obszar górniczy Cyców, otoczone są terenami chronionymi.
W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowany jest:

  • Poleski Park Narodowy
  • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie
  • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu
Obszar górniczy Ludwin, w części wschodniej obejmuje swoim zasięgiem znaczne połacie Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. W jego też granicach znajduje się również rezerwat Brzeziczno, wraz z wydzielonym Obszarem Natura 2000.

Połączone obszary górnicze w części centralnej i wschodniej obejmują swoim zasięgiem niewielkie połacie otuliny wspomnianego parku krajobrazowego, która na tym obszarze została włączona do obszaru Natura 2000 – „Jeziora Uściwierskie” (KOD PLH 060009). Rejon ten wchodzi również w skład obszaru „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery – Polesie Zachodnie”. Od strony wschodniej zlokalizowany jest Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, a od południowego wschodu – Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu.


Kopalnia nie stanowi ekologicznego zagrożenia z uwagi na oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Jest to efektem długofalowych działań proekologicznych zakładu, wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością środowiskiem i bhp, zgodnie z wymaganiami norm stanowiących fundament systemu: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, jak również bieżącej działalności operacyjnej minimalizującej wpływ zakładu na środowisko.


MAPA REGIONU
LW BOGDANKA S.A. 

Ochrona powietrza atmosferycznego

Lubelski Węgiel  "Bogdanka" S.A. nie posiada emitora zorganizowanego emitującego pyły i gazy do atmosfery.
Niezorganizowanym emitorem jest obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance, który może być źródłem pylenia w czasie suchych i wietrznych dni.
Emisja niezorganizowana do powietrza pochodzi również ze spalania paliw w silnikach spalinowych  wykorzystywanych  w spółce,  procesów spawania oraz wymiany czynnika chłodniczego w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Gospodarka wodno-ściekowa

Badania wykazały, że brak jest wpływu głębinowego odwadniania kopalni na stan wód  powierzchniowych, zwłaszcza w strefie obszarów przyrody chronionej. Eksploatacja nie stanowi więc bezpośredniego zagrożenia dla jezior pojezierza.

Pozostałe zagrożenia nie są przyczyną większych problemów ekologicznych. Wynika to ze szczególnej dbałości zakładu o środowisko, stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz wdrożenia i utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W przypadku kopalni „Bogdanka” oddziaływanie na hydrosferę wiąże się z drenażem wód wgłębnych w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania kopalni. Średnia roczna ilość wypompowanych wód z odwodnienia kopani Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wynosi ok. 24 140 m3/dobę, mineralizacja łączna średnio ok. 1 700 mg/dm3, przy zawartości jonów Cl+ SO4 - ok.1000 mg/dm3. Zawartość jonów Cl+ SO4 kwalifikuje wody dołowe do II grupy – wód przemysłowych (wg podziału GIG) – podobnie jak w latach poprzednich.

Kopalnia kładzie duży nacisk na gospodarcze wykorzystywanie wód pochodzących z odwadniania górotworu, a w przypadkach uzasadnionych na ograniczenie drenażu jurajskich warstw wodonośnych. Część wody dołowej wykorzystywana jest na dole kopalni do celów technologicznych, do zasilania instalacji ppoż. i do instalacji klimatycznych oraz na powierzchni, głównie przez Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, do uzupełnienia wody w obiegu zamkniętym w procesie wzbogacania węgla oraz przez spółkę „Łęczyńska Energetyka”.
 
Niewykorzystane wody kopalniane (ok. 16 721 m3/dobę), przed zrzutem do odbiornika -cieku Rów Żelazny, a następnie do rzeki Świnki, są poddawane podczyszczeniu w zbiorniku – osadniku wód, gdzie wytrąca się zawiesina.
więcej

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach na przedsiębiorcy ciąży obowiązek odzysku i zagospodarowania powstających w zakładzie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. LW Bogdanka SA prowadzi zagospodarowanie odpadów poprzemysłowych i przekazuje jednostkom uprawnionym odpady, które nadają się do wykorzystania (np. drewno, oleje przepracowane, złom, ścinki taśm przenośnikowych) lub unieszkodliwiania (np. zużyte źródła światła, opakowania po klejach, farbach).

Zgodnie z ustawą o odpadach wydobywczych działania kopalni ukierunkowane są na maksymalny odzysk i wykorzystanie odpadów wydobywczych (górniczych).
więcej

Ochrona powierzchni ziemi

Wpływ prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchnię ujawniał się w postaci osiadania terenu (w kilku przypadkach zawodnionego). Osiadania powstały na użytkach zielonych, z licznymi śladami po eksploatacji torfu, kiedyś czasowo zalewanych przez wody roztopowe. Na Obszarze Górniczym „Puchaczów V” powstały dwa duże zalewiska poeksploatacyjne: na północ od szybów głównych Pola Bogdanka na powierzchni ok. 100 ha oraz w rejonie Pola Nadrybie - ok. 30 ha. Zalewisko w rejonie Nadrybia zostało ujęte w sieć „Natura 2000”.
więcej

Zarządzanie Środowiskowe jako element realizacji Polityki Ekologicznej przedsiębiorstwa

Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w 2012 roku wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania BHP, Jakością i Środowiskiem zgodny z wymaganiami stanowiących fundament systemu: ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 oraz ISO 45001:2018.
 
Spółka zobowiązała się do zachowania najwyższych standardów i norm jakości wszystkich produkowanych i wytwarzanych wyrobów, ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom pracującym na rzecz Spółki.
 
W ramach zarządzania środowiskowego na bieżąco są identyfikowane i aktualizowane aspekty środowiskowe w poszczególnych obszarach, wymagania prawne i dokumenty formalne, zakres monitoringu kluczowych charakterystyk oraz opracowywane są programy środowiskowe.
 
więcej

Zasada zrównoważonego rozwoju

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., podejmując szereg przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska naturalnego, stara się realizować zasadę zrównoważonego rozwoju, wyraźnie zaakcentowaną w polityce ekologicznej państwa. W XXI wieku realizacja tej polityki musi być wyrazista i ukierunkowana na zachowanie zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.
więcej
Kalendarium
Dziś jest:
15 sierpnia 2022
Imieniny:
Marii, napoleona, Stelii
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.