bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Dokumenty Spółki

Zasady kształtowania wynagrodzeń Prezesów Zarządów spółek zależnych

Zasady kształtowania wynagrodzeń Prezesów Zarządów spółek zależnych znajdują się na stronie internetowej Spółki www.lw.com.pl w zakładce O Firmie/Spółki zależne

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe od roku obrotowego 2009 są dostępne na stronie internetowej www.lw.com.pl w serwisie korporacyjnym, w zakładce relacje inwestorskie /raporty giełdowe/raporty okresowe.

Skonsolidowane sprawozdania Spółki za 2008 rok

 1. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A. za rok 2008 . [ Rozmiar: 1054 KB ]


Sprawozdania Spółki za 2008 rok

 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2008 [ Rozmiar: 1599 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 [ Rozmiar: 10078 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2008 [ Rozmiar: 3584 KB ]


Skonsolidowane sprawozdania Spółki za 2007 rok

 1. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 694 KB ]
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 4065 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007. [ Rozmiar: 5683 KB ]


Sprawozdania Spółki za 2007 rok

 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 1249 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 1659 KB ]
 3. Opinia i raport rewidenta za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 799 KB ]Sprawozdania Spółki za 2006 rok

 1. Sprawozdanie Zarządu 2006.pdf [ Rozmiar: 829 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe 2006.pdf [ Rozmiar: 1660 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf [ Rozmiar: 1746 KB ]Skonsolidowane sprawozdania Spółki za 2006 rok

 1. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2006.pdf [ Rozmiar: 1143 KB ]
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006.pdf [ Rozmiar: 4627 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006. [ Rozmiar: 390 KB ]


Sprawozdania Spółki za 2005 rok

 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2005.pdf [ Rozmiar: 666 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2005.pdf [ Rozmiar: 5581 KB ]
 3. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2005 rok.pdf [ Rozmiar: 115 KB ]
 4. Raport biegłego rewidenta za 2005 rok.pdf [ Rozmiar: 3413 KB ]

Sprawozdania Spółki za 2004 rok

 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 947 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 1770 KB ]
 3. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 186 KB ]
 4. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 330 KB ]
 5. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 2686 KB ]

Skonsolidowane sprawozdania Spółki za 2004 rok

 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 1055 KB ]
 2. Dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 554 KB ]
 3. Opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 152 KB ]
 4. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za r [ Rozmiar: 1830 KB ]Opublikował: Łukasz Sarzyński
Publikacja dnia: 11.12.2018
Podpisał: Renata Szymańska
Dokument z dnia: 19.04.2010
Dokument oglądany razy: 38 806