bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.08.2009 z powodu:
strona powtórzona

Dokumenty Spółki

Skonsolidowane sprawozdania Spółki za 2008 rok
 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008.pdf [ Rozmiar: 762 KB ]
 2. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2008.pdf [ Rozmiar: 1087 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008. [ Rozmiar: 1054 KB ]

Sprawozdania Spółki za 2008 rok
 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2008 [ Rozmiar: 1599 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 [ Rozmiar: 10078 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta za rok 2008 [ Rozmiar: 3584 KB ]

Skonsolidowane sprawozdania Spółki za 2007 rok
 1. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 694 KB ]
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 4065 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007. [ Rozmiar: 5683 KB ]

Sprawozdania Spółki za 2007 rok
 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 1249 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 1659 KB ]
 3. Opinia i raport rewidenta za rok 2007.pdf [ Rozmiar: 799 KB ]


Sprawozdania Spółki za 2006 rok
 1. Sprawozdanie Zarządu 2006.pdf [ Rozmiar: 829 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe 2006.pdf [ Rozmiar: 1660 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf [ Rozmiar: 1746 KB ]


Skonsolidowane sprawozdania Spółki za 2006 rok
 1. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2006.pdf [ Rozmiar: 1143 KB ]
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006.pdf [ Rozmiar: 4627 KB ]
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006. [ Rozmiar: 390 KB ]

Sprawozdania Spółki za 2005 rok
 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2005.pdf [ Rozmiar: 666 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2005.pdf [ Rozmiar: 5581 KB ]
 3. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2005 rok.pdf [ Rozmiar: 115 KB ]
 4. Raport biegłego rewidenta za 2005 rok.pdf [ Rozmiar: 3413 KB ]

Sprawozdania Spółki za 2004 rok

 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 947 KB ]
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 1770 KB ]
 3. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 186 KB ]
 4. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 330 KB ]
 5. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 2686 KB ]

Skonsolidowane sprawozdania Spółki za 2004 rok

 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 1055 KB ]
 2. Dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 554 KB ]
 3. Opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004.pdf [ Rozmiar: 152 KB ]
 4. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za r [ Rozmiar: 1830 KB ]


Opublikował: organizacyjny organizacyjny
Publikacja dnia: 13.08.2009
Podpisał: Jarosław Wojewoda
Dokument z dnia: 13.08.2009
Dokument oglądany razy: 6 655
Wersja do druku