bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Informacje ogólne

Wersja z dnia: 19.04.2010
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana Sądu

Wersja z dnia: 19.04.2010
Powód wprowadzenia zmian: Usunięte informację znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 dostępnym na stronie internetowej www.lw.com.pl w serwisie korporacyjnym, w zakładce relacje inwestorskie /raporty giełdowe/raporty okresowe.

Wersja z dnia: 14.07.2009
Powód wprowadzenia zmian: zmiana kapitału zakładowego

Wersja z dnia: 26.06.2009
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja z dnia: 25.06.2009
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja z dnia: 22.12.2008
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 22.12.2008
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 22.12.2008
Powód wprowadzenia zmian: